"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-15

Knäfunktion efter korsbandsskada

NYHET I Sverige skadar cirka 7000 personer korsbandet årligen, hälften av de skadade är under 30 år. Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet samt forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, leder ett forskningsprojekt om korsbandsskador samt vad som händer sedan. Förra veckan föreläste hon på Idrottshögskolans idrottslunch.

Charlotte Häger föreläste under förra veckans idrottslunch med föreläsningsrubriken "Knäfunktion efter främre korsbandsskada – hur går detsen och hur kan det utvärderas?”.
- Konsekvenserna efter en korsbandsskada är på sikt ofta nedsatt koordination, nedsatt balans och nedsatt styrka. Korsbandsskadorna leder till artros i ökad utsträckning och det är förmodligen nödvändigt att träna livet ut för att inte få ökade problem, berättar Charlotte.

Årligen skadar cirka 7000 personer i Sverige korsbandet, hälften av de drabbade är under 30 år. Enligt forskningen skadas män i större utsträckning än kvinnor, men unga kvinnor löper fyra till sex gånger så stor risk att skadas som män i samma ålder. Risken för att skada det andra knät ökar dessutom om man börjar med elitidrott igen efter sin skada.

Forskargruppen vill försöka hitta bättre rehabiliteringsmetoder för att kunna bedöma om en elitidrottare verkligen är redo att komma tillbaka så att de kan undvika ytterligare skador.
-I dagsläget anses en elitidrottare vara redo för "comeback" igen när personen är 90 procent återställd i jämförelse med exempelvis hopp och styrkemätning på det icke-skadade benet. Kravet borde vara högre, säger Charlotte.

Se inslag från Charlotte Hägers idrottslunchföreläsning i SVT Västerbotten (ca 2 minuter in i programmet. Inslaget sändes 160310).

Redaktör: Anna-Karin Eriksson