"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-11

Knappt 20 miljoner från Vetenskapsrådet

NYHET Rådet har beviljat medel till forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap och till internationella postdoks.

Text: Elin Andersson

Syftet med bidrag till forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap är att skapa mervärde av samarbete i något större grupperingar och på lite längre sikt än ett vanligt projekt kan erbjuda. En forskningsmiljö vid Umeå universitet beviljas medel:

Malcolm Fairbrother, sociologiska institutionen:
På jakt efter frikoppling. (Hur) kan vi förena klimatbärbarhet med ekonomisk tillväxt, bra jobb och offentliga preferenser?
11 508 000 kr under åren 2021-2025.

Syftet med bidraget till internationell postdok är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Tre projekt från Umeå universitet beviljas medel:

Kristoffer Jonsson
Projekttitel: Känn dig själv: Mekanisk feedback mellan organkurvatur och cellbaserade beslut.
3 150 000 kr under åren 2021-2023.

Irina Mancheva
Projekttitel: Samverkansstyrning av Europeiska unionens vatten: en jämförelse mellan två medlemsländer.
2 100 000 kr under åren 2021-2022.

Gabriel Wallin
Projekttitel: Statistisk innovation för att främja rättvisa i moderna kunskapsmätningar.
3 150 000 kr under åren 2021-2023.