"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-20

Knut Irgum tilldelas Baltics samverkanspris

NYHET Knut Irgum, professor vid Umeå universitet, tilldelas Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2010. Han får priset för att på ett enastående sätt lyckats med att kommersialisera forskning. Ett av de mest framgångsrika företag som han startat eller medverkat till är SeQuant AB, som är världsledande inom sitt område.

– Det viktigaste med priset är, som jag ser det, ett erkännande av att universitetet och dess forskare fungerar som motorer i det lokala högteknologiska näringslivet. Tack vare medvetna satsningar har Umeå universitets forskare i dag goda möjligheter att kombinera forskning med egen kommersialisering av resultaten. I Sverige äger dessutom forskarna själva sina upptäcker genom det så kallade lärarundantaget. Det är en ovärderlig förutsättning som vi måste se till att bevara, säger Knut Irgum.

– Knut Irgum är framstående både som forskare och entreprenör men också som lärare. Han är en viktig förebild, inte minst för de 18 doktorander som han varit handledare för. Irgum integrerar i sitt arbete utbildning, forskning och innovation, de tre bärande delarna i den så kallade kunskapstriangeln. Min ambition som rektor är att vi vid Umeå universitet utvecklar miljöer för ett framgångsrikt utbyte och integration mellan utbildning, forskning och innovation, vilket innebär en framgångsrik samverkan mellan olika aktörer, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

SeQuant AB grundades 1988 och är inriktat på separation genom kromatografi. Företaget har för närvarande 17 patent och ansökningar. Bolaget har bland annat utvecklat en separationskolonn, som kan användas för att analysera metaboliter, proteinfragment och kolhydrater i modern bioteknologi och vid olika analyser. Tekniken har exempelvis antagits av amerikanska livs- och läkemedelverket (FDA) för analys av melamin i mjölk. Som ett av landets forskartätaste företag förvärvades SeQuant 2008 av den tyska koncernen Merck och har inlett ett samarbete med klinisk farmakologi vid Norrlands Universitetssjukhus. Ett mål är att utveckla nya metoder för att på ett tidigt stadium upptäcka exempelvis cancer, Alzheimer och hjärtinfarkt.

År 2007 blev Irgum via SeQuant involverad i Nordic ChemQuest AB, som utvecklar och marknadsför innovativa verktyg för kemiska processer och reaktioner. I toppmoderna lokaler vid Umeå Biotech Incubator har en materialkompetens i särklass samlats. Företagets första produkt var den patenterade katalysatorn VersaCat Pd för utvärdering av kemiska reaktioner och inom kort lanseras SpinChem, ett nytt system för kemisk reaktion över fasgränser.

Knut Irgum föddes 1958 i Mo i Rana, Norge. Fast besluten om att bli kemist flyttade han 1977 till Umeå för att studera, där han sedan fortsatte sin karriär. Han var en av de första att år 2000 befordras till professor i enlighet med den ändrade högskoleförordningen. Av de arton doktorander Knut Irgum har varit handledare för arbetar fler än en tredjedel nu i något av de många företag som han antingen startat själv eller medverkat till. Han har genom åren skrivit två större bokartiklar samt fått ett 80-tal artiklar publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Om Baltics samverkanspris

I januari 2009 inrättade Umeå universitet Baltics samverkanspris på 100 000 kronor med två inriktningar. Det ena är entreprenörspriset, som delas ut varannan årshögtid i oktober, och det andra, det populärvetenskapliga priset, som delas ut vartannat år vid vårpromotionen i maj. Priset med samverkansinriktning ges till en vid universitetet verksam lärare eller forskare som under det gångna året gjort värdefulla insatser inom ramen för samverkansuppgiften, i synnerhet när det gäller uppgiften att nyttiggöra forskningsresultat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Knut Irgum, professor vid kemiska institutionenTelefon: 090-786 59 97, 070-6444275
E-post: knut.irgum@chem.umu.se