"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-18

Tre angelägna aktiviteter för studenter

NYHET Kommittén för lika villkor (KLIV) vid Humanistiska fakulteten anordnar tre studentaktiviteter under hösten. Först ut är ett Berättarkafé.

Text: Per Melander

Måndag 2 oktober, kl. 15:00 - 17:00, Humanisthuset, HUM.G.219

Under Berättarkaféet får studenterna ett tillfälle att i en strukturerad form berätta om och lyssna på vardagliga erfarenheter av händelser som upplevts diskriminerande eller kränkande ur ett lika villkors perspektiv.

Syftet är att länka samman vardaglig erfaranhet med universitetets regler och riktlinjer i det förebyggande arbetet mot diskriminering.

Med detta vill KLIV skapa ett tillfälle där studenterna görs direkt delaktiga i arbetet med aktiva åtgärder.

Tisdag 17 oktober, kl. 15:00 - 17:00, Humanisthuset, HUM.G.219

Den andra aktiviteten omfattar dramaövningar.

Här utgår vi från kränkande särbehandling och med hjälp av drama undersöker vi på ett lekfullt sätt vad kränkande särbehandling är och kan vara.

Torsdag 26 oktober, kl. 15:00 - 17:00, Humanisthuset, HUM.F.200

Den tredje aktiviteten introducerar Antidiskrimineringsspelet.

Spelet har en struktur som är tänkt att hjälpa till att hålla fokus på det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering.

Ett antal påståenden (skrivna på kort som deltagarna drar under spelet) diskuteras och bedöms om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter.

Kommittén för lika villkor

Sprider erfarenheter och föreslår åtgärder till fakultetsnämnden utifrån universitetets planer inom området.