"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kommittén för lika villkor

Humanistiska fakultetens kommitté för lika villkor sammanträder tre gånger per termin. Den leds av en ordförande och består av företrädare för varje institution/enhet samt för kårsektionerna Humdok och Humsek.

Kommitténs uppdrag är att bl.a. arbeta utifrån universitetets policy för arbetsmiljö och lika villkor och bedriva ett förebyggande och målinriktat arbete med aktiva åtgärder för jämställdhet i en god arbetsmiljö fri från diskriminering. Kommittén är ett beredande organ till fakultetsnämnden och utgör ett fakultetsövergripande forum för diskussioner om olika lika villkors-frågor. Kanslichef är ständigt adjungerad till kommittén.

Ledamöter:

Marlene Johansson Falck, ordf, Institutionen för språkstudier
Karin Ågren, Institutionen för estetiska ämnen
Sofia Jeppsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier
AnnCristin Winroth, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Bettina Jobin, Institutionen för språkstudier 
Karin Johansson, Várdduo – Centrum för samisk forskning
Katrin Holmqvist Sten, Konsthögskolan vid Umeå universitet
Maja Sandow, Bildmuseet
Carl-Erik Engqvist, Humlab
Luise Mirow, Humdok
Lena Högback, Kansliet för humaniora, ständigt adjungerad

Suppleanter:
Göran Wretling, Institutionen för estetiska ämnen
Ethan Paul Nowak, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Karl-Fredrik Olsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Gabriella Morén, Institutionen för språkstudier

Om du vill veta mer om aktiviteten i Humanistiska fakultetens kommitté för lika villkor, Roxana Wikström, handläggare för lika villkor.

Handläggare/sekreterare:

Roxana Wikström, HR-samordnare, kansliet för humaniora 

Senast uppdaterad: 2018-11-15