"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-19

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

NYHET Darya Kupryianchyk, forskare på Umeå universitets kemiska institution, får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet. Hon har mycket framgångsrikt studerat processer som styr frisläppande av miljögifter från havssediment. Priset består av 50 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets Vårpromotion den 19 maj.

Darya Kupryianchyk. Foto: Oleksii Iukhymenko

– Det var en stor överraskning och ära att få priset. Det betyder jättemycket för mig personligt men framför allt för min forskning. Det kommer att hjälpa att dra uppmärksamhet till brinnande miljöproblem i Östersjön och förhoppningsvis främja nya regionala och nationella samarbeten, säger Darya Kupryianchyk.

Hennes forskning har mycket stor betydelse för de utmaningar vi står inför vad gäller förorenade sediment i Östersjön. Detta gäller inte minst Bottenhavets och Bottenvikens kustområden som har mycket stora arealer av fiberbankar och fiberrika sediment som är förorenade av en rad persistenta organiska miljögifter och tungmetaller.

Darya Kupryianchyk är även aktiv mot avnämare i samhället och presenterar sina forskningsresultat för ansvariga vid till exempel länsstyrelser och vattenmyndigheter så att ny kunskap direkt kan omsättas i praktiskt miljöarbete.

Darya Kupryianchyk har en masterexamen från Stockholms universitet och disputerade 2013 vid Wageningen universitet i Nederländerna. Efter disputation arbetade hon vid Norsk Geotekniska Institutt i Oslo i två år för att sedan erhålla en tvåårig postdoktortjänst vid Umeå universitet. Under hösten 2017 erhöll hon ett anslag från Formas och kan nu fortsätta att utveckla forskningsfältet inom marin miljökemi som forskare.

För mer information, kontakta gärna:

Darya Kupryianchyk, Kemiska institutionen vid Umeå universitetTelefon: 076-535 09 99
E-post: darya.kupryianchyk@umu.se

Pressbild. Foto: Oleksii Iukhymenko

Redaktör: Ingrid Söderbergh