"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-02-14

Konferens om turism gynnar forskning om åldrande

NYHET Den 19–21 september 2023 deltog Magnus Zingmark på en forskningskonferens i Östersund för att presentera två projekt som han är medförfattare till.

Magnus Zingmark är lektor på Enheten för arbetsterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Han är också Arctic Five Fellow sedan den 1 september 2023. I höstas åkte Zingmark till Östersund för att delta på ”The 31:st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2023” där han var med och presenterade två forskningsprojekt som han har varit med och författat. 

Berätta om ditt deltagande på konferensen

– Konferensen hade ett välbesökt seminarium med titeln ”Inclusive and accessible nature for a healthy and socially sustainable society”. Där deltog jag som medförfattare på två presentationer, förklarar Zingmark. Han fortsätter att beskriva presentationerna.

– Den första presentationen höll jag tillsammans med min kollega Kristin Godtman Kling. Vi presenterade vår studie ”Promoting outdoor recreation for older adults in Sweden – exploring the role of the third sector”. I studien bygger vi vidare på tidigare forskning som visar att många äldre värdesätter utevistelse högt men också att det är vanligt att sluta med aktiviteter som tidigare varit betydelsefulla. Vi lyfte fram resultatet som visar att aktörer inom det offentliga, frivilliga sektorn och privata företag kan bidra för att skapa ett bredare och mer inkluderande utbud av aktiviteter.

– Den andra presentationen hölls av Marianne Eliassen, forskare vid UiT Norges arktiska universitet i Tromsö. Titeln på projektet är ”Creating a sustainable model for older people to engage in outdoor activities – a social innovation in an arctic community in Northern-Norway” och är ett projekt som har genomförts i Vestvågöy kommune på Lofoten. Det handlar om hur utomhusvistelse kan integreras i rehabilitering med hänsyn tagen till den arktiska kontexten. En till medförfattare till den presentationen, förutom jag, är Trude Hartviksen.

Även om det ligger lite vid sidan av min forskningslinje så är det uppenbart att det kan ses som en viktig del av ett aktivt åldrande att kunna fortsätta vara turist och besöka platser både nära hemorten och längre bort. Här finns verkligen ett behov och en potential att ta fram ny kunskap.

Berätta om dig och din forskning

Zingmark beskriver att han kombinerar sin anställning i Umeå med att vara forsknings- och utvecklingsansvarig inom aktivt och hälsosamt åldrande i Östersunds kommun. Han beskriver också sin forskning.

– Jag fokuserar på hur proaktiva insatser för att främja aktivt och hälsosamt åldrande kan implementeras i svenska kommuner. Vi vet att det finns mycket kunskap om den potentiella nyttan av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser såväl för individers hälsa som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Jag brukar säga att det finns en win-win möjlighet inom räckhåll om vi kan omsätta och nyttiggöra kunskapen om proaktiva insatser i praktiken. Med en fot i en kommunal kontext ser jag stora möjligheter att utveckla forskning inom en sektor där vi idag saknar forskning. 

Vad du tyckte om konferensen och vilken betydelse hade den för dig som forskare?

– Det var mycket givande att delta vid en konferens om turism. Även om det ligger lite vid sidan av min forskningslinje så är det uppenbart att det kan ses som en viktig del av ett aktivt åldrande att kunna fortsätta vara turist och besöka platser både nära hemorten och längre bort. Här finns verkligen ett behov och en potential att ta fram ny kunskap.

Vilken betydelse hade konferensen ur ett arktiskt perspektiv?

Zingmark uttrycker att turism och åldrande har en koppling till arktisk forskning om man tittar på möjligheten att tillgå fritidshus i exempelvis Västerbotten, där avstånden kan vara långa. 

–Om jag ser det från ett arktiskt perspektiv så kan vi ju utgå från ett lokalt perspektiv i Västerbotten där vi vet att många har fritidshus på fina platser, både tätortsnära och i inland och fjäll. Hur ser möjligheterna ut att fortsätta besöka det som varit en betydelsefull plats under lång tid om aktivitetsbegränsningar börjar smyga sig på? Hur skulle stödjande insatser kunna utformas för att möjliggöra för fler att fortsatt kunna besöka sina fritidshus?

– Konferensen gav verkligen inspiration till nya forskningsprojekt med fokus på aktivt åldrande i en arktisk kontext, avslutar Zingmark. 

Om konferensen

Nordic Symposium 2023
Den 19–21 september anordnade “The European Tourism Research Institute (ETOUR)” vid Mittuniversitetet den 31:a Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research”. Temat för 2023 var “Rethinking tourism for a sustainable future".

Det är en forskningskonferens som levereras under paraplyet av The Nordic Society for Tourism and Hospitality Research (NORTHORS). Symposiet är en plattform för akademisk debatt och utveckling inom turism- och besöksnäringsforskning i de nordiska länderna, samt i ett vidare europeiskt och globalt sammanhang.

Läs mer om konferensen här

Magnus Zingmark
Gästforskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 25