"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-07

Konkurrens tolkas olika inom landstinget i Stockholm

NYHET Beslutsfattare inom hälso- och sjukvård bör ha mindre tilltro till ekonomiska teorier. Det rådet ger Tommy Jensen, Umeå universitet, som har studerat Stockholms läns landstings konkurrensutsättning av sjukvården under det senaste årtiondet.

Inom Stockholms läns landsting försöker man sedan en tid tillbaka öka inslaget av konkurrens. Det har man gjort till exempel genom att bolagisera akutsjukhus och genom att privatisera vårdcentraler och S:t Görans sjukhus. Dessutom har man försökt genomdriva en stor upphandlingsmodell för sjukvård.

Tommy Jensen vid Umeå universitet har under åren 1991–2002 studerat denna omvandling inom landstinget. Avhandlingen baseras på politiska dokument, debattutskrifter från landstingsfullmäktige och intervjuer under en treårsperiod.

Tommy Jensen har kommit fram till att vissa teoretiska principer, som till exempel konkurrensens natur, effekter, drivkrafter och innehåll, förenklas för att passa in lokalt inom hälso- och sjukvården. Och olika aktörer, med olika utgångspunkter och makt, har olika uppfattningar om vad konkurrens egentligen innebär. Till exempel skiljer sig uppfattningarna om vad man ska konkurrera om i Stockholms läns landsting – är det patienter, diagnoser eller management? Och vem ska konkurrera med vem – ska exempelvis alla akutsjukhus konkurrera med varandra? Eller ska offentliga akutsjukhus konkurrera med privata?

Flera olika tolkningar av konkurrens uppträder, något som komplicerar tillvaron och skapar än mer oordning och komplexitet på hälso- och sjukvårdsmarknaden. Enligt ekonomisk teori antas överföringar av varor och tjänster vara väl avgränsade på marknaden. Så kallade sidoeffekter, som till exempel imperfekt konkurrens och ofullständig information, utgör undantagen.

Men när hälso- och sjukvården i Stockholm inför konkurrens, visar Tommy Jensen att sidoeffekter snarare är regel än undantag. I hälso- och sjukvården finns otaliga lösningar, problem och översättningar ständigt närvarande. Därför gäller det för beslutsfattare i vården att inte fastna i föreställningar om den enda framkomliga vägen.

Ekonomisk teori om konkurrens är inte konstruerad för att möta den här typen av komplexitet, därför råder Tommy Jensen hälso- och sjukvården att ha mindre tilltro till ortodox ekonomisk teori och ekonomisk utveckling.

Fredagen den 10 december försvarar Tommy Jensen, institutionen för företagsekonomi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Översättning av konkurrens i ekonomiska laboratorier: förenkling, komplexitet och fördunkling i hälso- och sjukvården. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Alf Rehn, Åbo Akademi, Finland.

För mer information, kontakta:

Tommy Jensen, institutionen för företagsekonomiTel: 090-786 95 53
E-post: tommy.jensen@fek.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson