"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-07

Konsekvenser av algoritmisk arbetsledning

NYHET Ett nytt forskningsprogram vill undersöka hur arbetsmiljön påverkas när delar av chefens arbetsuppgifter tas över av algoritmer, så kallat algoritmiskt styrt arbete (Algorithmic Management, AM). Johan Holm vid Juridiska institutionen deltar i det stora internationella projektet där han undersöker rättliga aspekter av algoritmisk arbetsledning.

Text: Linnéa Höök

Forskningsprogrammet vid namn ALGOSH (Algorithmic management at work – challenges, opportunities and strategies for occupational safety and health and wellbeing) leds av Carin Håkansta, docent i arbetsvetenskap och forskare vid Karolinska institutet och Karlstads universitet. Programmet vill undersöka hur arbetsmiljön påverkas när delar av chefens eller arbetsledarens arbetsuppgifter tas över av algoritmer, så kallat algoritmiskt styrt arbete (Algorithmic Management, AM). Programmet fokuserar särskilt på traditionella branscher där algoritmiskt styrt arbete blir allt vanligare – till exempel inom logistik inklusive transport-, lagrings- och leveranstjänster, detaljhandel och besöksnäring.

En algoritmisk arbetsledning gör det möjligt att övervaka arbetare i större utsträckning samt leder till snabbare beslutsfattande, resultatåterkoppling, leverans och större effektivitet hos organisationerna. Det innebär en avlastning för cheferna, men vad händer med medarbetarna? Förutom att undersöka vad förändringarna i arbetsmiljön får för effekt på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande, vill programmet utveckla mått och mätinstrument för att öka kunskapen på området. Ett mål är också att hitta verktyg och strategier för att minska de eventuella risker som uppstår.

Rättsliga aspekter av algoritmisk arbetsledning

I programmet finansierat av Forte deltar forskare från hela världen. En av dem är Johan Holm, juris doktor och lektor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Han kommer framförallt att arbeta med ett delprojekt som berör rättsliga aspekter av algoritmisk arbetsledning. Inom området är det ny lagstiftning på väg som förhoppningsvis kommer ge plattformsarbetarna bättre skydd och rättigheter. 

-På EU-nivå är det särskilt två lagstiftningsärenden av intresse som är på gång, de är dock ännu inte beslutade. Dessa berör förordning rörande harmoniserade regler för utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) samt direktiv om plattformsarbete, förklarar Johan Holm.

Läs mer om programmet på FORTES hemsida här.

Kontakt

Johan Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 68