Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johan Holm

Johan Holm

Doktorand i arbetsmiljörätt. I mitt doktorandprojekt undersöker jag arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 153-170
Holm, Johan
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 193-204
Holm, Johan
Labour law and the welfare state: Arbetsrätt och välfärdsstaten, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 95-114
Holm, Johan
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
FALF 2019: Book of Abstracts, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 145-146
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 89-101
Edström, Örjan; Holm, Johan
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 37-48
Holm, Johan