Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johan Holm

Johan Holm

Juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap. Forskar och undervisar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen
Plats

Juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap. I mitt doktorandprojekt undersökte jag arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall samt ansvaret för rehabiliterande och reparativa åtgärder.

The XXII World Congress on Safety and Health at Work, Toronto, september 20-23,  2021
Holm, Johan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 47
Holm, Johan
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 153-170
Holm, Johan
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 193-204
Holm, Johan
Labour law and the welfare state: Arbetsrätt och välfärdsstaten, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 95-114
Holm, Johan
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 25, (1) : 49-67
Holm, Johan; Edström, Örjan; Mannelqvist, Ruth; et al.
FALF 2019: Book of Abstracts, Linköping: Linköping University Electronic Press 2019 : 145-146
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita
FALF KONFERENS 2018: arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö? : program och abstracts : 126-127
Holm, Johan; Pettersson-Strömbäck, Anita; Edström, Örjan; et al.
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 89-101
Edström, Örjan; Holm, Johan
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 37-48
Holm, Johan

Undervisar särskilt i arbetsrätt, arbetsmiljörätt och skatterätt.