"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-20

Koststudenter tilldelas 10 000 kronor för examensarbete

NYHET Studenterna Maria Burehäll och Ylva Lindholm har tilldelats Karla Sandahls stipendium för sitt framstående examensarbete vid dietistprogrammet, institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet.

Deras examensarbete är den första undersökningen som speglar dietisters inställning till manliga och kvinnliga patienter. Studien har titeln ”Genusperspektiv och genusbias i kostbehandling – en kvalitativ studie”.

De två studenterna genomförde telefonintervjuer med sju dietister som i förväg fått ett patientfall. Endast namnen, Eva respektive Evert, skiljde patientfallen åt. Intervjuer och analys utgick från den planerade behandlingen av Eva respektive Evert, samt dietisternas tankar om kön/genus i kostbehandlingen.

Dietisterna hoppades att deras inställning inte påverkades av patientens könstillhörighet, samtidigt som de ändå trodde att de ibland särbehandlar utifrån kön. Det framkom även att dietisterna bland annat anser att männen i regel är lättare att behandla, medan kvinnors behandling kompliceras av till exempel ansvarskänslor för andra.

Juryns motivering är: ”För att ha uppmärksammat och studerat ett förbisett område inom kostbehandling. Genusperspektiv inom vården har tidigare endast studerats bland läkare. Med tanke på att det traditionellt finns stora skillnader i ansvarsfördelningen av hushållssysslor, kan ett genusperspektiv vara extra viktigt att tänka på för dietister.”

Maria Burehäll och Ylva Lindholm får ta emot stipendiet onsdag den 21 december klockan 15.00 på institutionen för kostvetenskap, Lärarutbildningshuset, Umeå universitet.

Kontaktpersoner:

Maria Burehäll
Tel: 073-579 81 71 E-post: maabul04@student.umu.se

Ylva Lindholm
Tel: 070-299 41 43 E-post: ylalim03@student.umu.se

Agneta Hörnell, prefekt institutionen för kostvetenskap, ordförande i juryn
Tel: 090-786 64 85 E-post: agneta.hornell@kost.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg