"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-23

Kostvetenskaplig forskning uppmärksammades av Drottningen

Den 18 september hölls ett seminarium med anledning av 25-årsjubileet för Stiftelsen Drottning Silvias jubileumsfond för forskning om barn och funktionshinder i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Drottningen närvarade vid seminariet, där bland andra Elisabeth Stoltz Sjöström, lektor vid Institutionen för kostvetenskap, höll ett föredrag.

Elisabeth Stoltz Sjöström tilldelades stipendium från stiftelsen under sin forskarutbildning och under jubileumsseminariet talade hon om sin forskning under titeln ”Rätt näring till för tidigt födda barn”.
- Jag berättade om den forskning jag och mina kollegor bedriver kring det tidiga näringsintaget och dess betydelse för tillväxt, hälsa och utveckling hos barn som föds för tidigt. Jag pratade om de framsteg som gjorts inom forskning när det gäller överlevnad och med ett fokus kring energi- och näringsbehovet hos extremt prematura barn, den nutritionsbehandling som ges är extra avancerad med anledning av barnets mycket omogna organ och saknad av energi- och näringsreserver. De allra minsta barnen vårdas 3-4 månader på sjukhus och kan under denna tid femdubbla sin vikt vilket ställer höga krav på adekvat energi- och näringstillförsel.

Drottningen ställde flera frågor kring specifika sjukdomstillstånd som drabbar extremt prematura barn. Hon är själv mycket aktiv i att bestämma vilka projekt som ska tilldelas stipendium från stiftelsen.
- Jag fick många frågor från auditoriet och under efterföljande mingel kom många fram och ställde frågor om både forskning och den kliniska relevansen av vår forskning. Självklart är det mycket hedersamt att bli inbjuden till att berätta om den forskning vi bedriver i ett sådant eminent sällskap, verkligen ett minne för livet, säger Elisabeth Stoltz Sjöström.

Drottning Silvias Jubileumsfond delar årligen ut stipendier som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet.

Läs mer om fonden

Kontaktinformation

Elisabeth Stoltz Sjöström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 07