"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elisabeth Stoltz Sjöström

Elisabeth Stoltz Sjöström

Är forskarutbildningsansvarig vid institutionen samt programsamordnare för dietistprogrammet. Docent och legitimerad dietist. Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling.  

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i kost- och måltidsvetenskap, legitimerad dietist och har en medicine doktorsexamen inom ämnesområdet barnmedicin. Är forskarutbildningsansvarig vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap. Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling med specifik inriktning inom områdena tidigt näringsintag hos för tidigt födda barn samt små barns matintag och senare hälsa. 

Forskning och forskarhandledning
Mitt forskningsområde fokuserar kring betydelsen av näringsintag på tillväxt och hälsa hos för tidigt födda barn. Våren 2014 försvarade jag min avhandling ”The impact of early nutrition on extremely preterm infants”. Syftet var att undersöka det tidiga näringsintaget och dess samband med tillväxt och hälsoutfall hos 602 extremt för tidigt födda barn.

Efter disputation har jag fortsatt inom samma forskningsområde och i samarbete med institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik vid Umeå universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet är jag involverad i ett flertal forskningsprojekt. Har varit biträdande handledare till tre doktorander som redan disputerat och för närvarande handleder jag ytterligare fem doktorander. Resultaten från arbeten har bidragit till underlag för bättre nutritionsrutiner inom svensk neonatalvård. Är ordinarie styrelseledamot och sekreterare i Lilla Barnets Fond, en organisation som stödjer forskning för det sjuka nyfödda barnet.

Jag är involverad i ett projekt där vi kommer att undersöka kostmönster hos gravida kvinnor och hos små barn samt studera intag av gluten hos små barn och samband med risk att utveckla celiaki. Projektet har en nyantagen doktorand och jag är huvudhandledare. Projektet är ett samarbete med Region Västerbotten/Barnhälsovården och studien Northpop https://www.northpop.se/ Fokus i studien NorthPop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta, i studien följs barns utveckling från mammas mage fram till 7 års ålder.

Undervisning
Jag är programsamordnare för dietistprogrammet. Handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå samt undervisar framförallt inom ämnesområden som näringslära, dietetik med inriktning barn, födoämnesöverkänslighet och samtalsmetodik. Jag blev utsedd till meriterad lärare år 2018 utifrån Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2023, Vol. 76, (4) : 498-504
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (3) : 536-545
Gialamas, Spyros; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Diderholm, Barbro; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Wolters Kluwer 2022, Vol. 74, (2) : 292-300
Lund, Anna-My; Domellöf, Magnus; Pivodic, Aldina; et al.
BMC Endocrine Disorders, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Rodebjer Cairns, Sophie; Stoltz Sjöström, Elisabeth
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Lippincott Williams & Wilkins 2022, Vol. 75, (3) : E53-E59
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2022, Vol. 111, (9) : 1701-1708
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ågren, Johan; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (12)
Hamayun, Jawwad; Mohlkert, Lilly-Ann; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (7)
Lundkvist, Ellen; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundberg, Richard; et al.
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 106, (5) : F460-F466
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (7) : 1354-1360
Alm, Stina; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Nilsson Sommar, Johan; et al.
JPEN - Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, John Wiley & Sons 2020, Vol. 44, (2) : 327-336
Späth, Cornelia; Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Clinical Nutrition Experimental, Elsevier 2020, Vol. 33 : 60-71
Westin, Vera; Vanpée, Mireille; Norman, Mikael; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 108, (5) : 835-841
Challis, Pontus; Larsson, Linn; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Clinical Nutrition, Elsevier 2019, Vol. 38, (3) : 1289-1295
Klevebro, Susanna; Westin, Vera; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2019, Vol. 86, (1) : 115-121
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Edstedt Bonamy, Anna-Karin; et al.
Nordisk Nutrition, Swedish Nutrition Foundation 2018, (1) : 30-32
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2018, Vol. 23 : 245-251
Westin, Vera; Klevebro, Susanna; Domellöf, Magnus; et al.
Journal of Pediatrics, Elsevier 2018, Vol. 200 : 104-110
Zamir, Itay; Tornevi, Andreas; Abrahamsson, Thomas; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 64, (1) : e26-
Domellöf, Magnus; Stoltz Sjöström, Elisabeth
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2017, Vol. 81 : 455-460
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
Nordisk Nutrition, Lund: SNF Swedish Nutrition Foundation 2016, (3/4) : 35-37
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, Vol. 101, (2) : F108-F113
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundgren, Pia; Öhlund, Inger; et al.
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 62, (6) : 885-892
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
European Journal of Pediatrics, Springer 2016, Vol. 175, (11) : 1440-1440
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Abrahamsson, T.; et al.
Neonatology, S. Karger 2015, Vol. 108, (2) : 152-156
Lundgren, Pia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus; et al.
Dietistaktuellt, Vol. XXIV, (1) : 10-13
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Archives of Disease in Childhood, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 99, (Suppl 2) : A177-A177
Larsson, Linn; Challis, Pontus; Späth, Cornelia; et al.
Archives of Disease in Childhood, Vol. 99, (Suppl 2) : A38-A38
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
Umeå University medical dissertations, 1642
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Archives of Disease in Childhood, 2014:99(suppl.2)
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
Journal of Human Lactation, Vol. 30, (4) : 442-449
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Tornevi, Andreas; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 103, (3) : 282-288
Westin, Vera; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science, PLoS 2013, Vol. 8, (9)
Lundgren, Pia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus; et al.
Acta Paediatrica, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 102, (11) : 1067-1074
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas Riksförbund 2012, Vol. 21, (1) : 20-22
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2011, Vol. XX, (1) : 20-21
Stoltz Sjöström, Elisabeth
Pediatric Research, 70
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Szymlek-Gay, Ewa A; Öhlund, Inger; et al.
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Tornevi, Andreas; et al.

Undervisning
Jag handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå samt undervisar framförallt inom ämnesområden som näringslära, dietetik med inriktning barn, födoämnesöverkänslighet och samtalsmetodik. Blev utsedd till meriterad lärare år 2018 utifrån Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.