Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Elisabeth Stoltz Sjöström

Elisabeth Stoltz Sjöström

Arbetar som universitetslektor och är forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Forskar inom klinisk nutrition.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är legitimerad dietist, har en medicine doktorsexamen inom ämnesområdet barnmedicin och är forskarutbildningsansvarig vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå samt undervisar framförallt inom ämnesområden som näringslära, dietetik med fokus på barnnutrition, födoämnesreaktioner och samtalsmetodik. Under 2018 blev jag utsedd till meriterad lärare utifrån Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. Mitt forskningsområde fokuserar kring betydelsen av näringsintag på tillväxt och hälsa hos för tidigt födda barn.

Arbetar som universitetslektor vid institutionen. Våren 2014 försvarade jag min avhandling "The impact of early nutrition on extremely preterm infants". Syftet var att undersöka det tidiga näringsintaget och dess samband med tillväxt och hälsoutfall hos 602 extremt för tidigt födda barn. Vi fann att barnen hade ett lägre intag av energi och näringsämnen än uppskattat behov och uppvisade en svår postnatal tillväxthämning. Vi fann även att ökat energiintag under den första levnadsmånaden hade ett samband med minskad risk för svår ögonsjukdom hos dessa små barn. Resultaten från denna avhandling har redan lett till underlag för bättre nutritionsrutiner inom svensk neonatalvård.

I samarbete med Karolinska Institutet, Lunds universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet och enheten för pediatrik här vid Umeå universitet är jag involverad i ett flertal forskningsprojekt där vi undersöker näringsintag, tillväxt, hälsa och utveckling hos prematura barn. För närvarande är jag biträdande handledare till Itay Zamir och Stina Alm doktorander vid klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet samt My Lund doktorand vid Lunds universitet. Två av de doktorander jag varit handledare till har disputerat. Är även involverad i NorthPop som är en forsknigsstudie i Västerbotten med fokus att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn.

Innan anställning vid institutionen bedrev jag i egenskap av dietist enskild verksamhet då jag bl.a. organiserade och genomförde utbildningar inom området kost och hälsa för både offentlig och privat sektor. Även varit projektanställd som dietist inom Umeå kommun och haft tillfällig anställning som dietist på barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Är i grunden utbildad kock och har ett förflutet inom restaurangbranschen. Har även varit verksam som kock inom förskoleverksamhet där jag hade förmånen att introducera och utöva SAPERE-metoden tillsammans med barn i åldrarna 4-5 år.

Medicine doktorsexamen, medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik, 2014, Umeå universitet
Legitimerad Dietist, 2007, Socialstyrelsen, Sverige
Dietistexamen år 2002, Umeå universitet

2020
JPEN - Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, John Wiley & Sons 2020, Vol. 44, (2) : 327-336
Späth, Cornelia; Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
2019
Acta Paediatrica, Vol. 108, (5) : 835-841
Challis, Pontus; Larsson, Linn; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
2019
Clinical Nutrition, Elsevier 2019, Vol. 38, (3) : 1289-1295
Klevebro, Susanna; Westin, Vera; Stoltz Sjöström, Elisabeth; et al.
2019
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2019, Vol. 86, (1) : 115-121
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Edstedt Bonamy, Anna-Karin; et al.
2018
Nordisk Nutrition, Swedish Nutrition Foundation 2018, (1) : 30-32
Stoltz Sjöström, Elisabeth
2018
Clinical Nutrition ESPEN, Elsevier 2018, Vol. 23 : 245-251
Westin, Vera; Klevebro, Susanna; Domellöf, Magnus; et al.
2018
Journal of Pediatrics, Elsevier 2018, Vol. 200 : 104-110
Zamir, Itay; Tornevi, Andreas; Abrahamsson, Thomas; et al.
2017
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 64, (1) : e26-
Domellöf, Magnus; Stoltz Sjöström, Elisabeth
2017
Pediatric Research, Nature Publishing Group 2017, Vol. 81 : 455-460
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
2016
Nordisk Nutrition, Lund: SNF Swedish Nutrition Foundation 2016, (3/4) : 35-37
Stoltz Sjöström, Elisabeth
2016
Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, Vol. 101, (2) : F108-F113
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Lundgren, Pia; Öhlund, Inger; et al.
2016
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN, Vol. 62, (6) : 885-892
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
2016
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, New York: Springer 2016, Vol. 175, (11) : 1440-1440
Zamir, Itay; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Abrahamsson, T.; et al.
2015
Neonatology, S. Karger 2015, Vol. 108, (2) : 152-156
Lundgren, Pia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus; et al.
2015
Dietistaktuellt, Vol. XXIV, (1) : 10-13
Stoltz Sjöström, Elisabeth
2014
Archives of Disease in Childhood 2014
Larsson, Linn; Challis, Pontus; Späth, Cornelia; et al.
2014
Arch Dis Child 2014
Späth, Cornelia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus
2014
Umeå University medical dissertations, 1642
Stoltz Sjöström, Elisabeth
2014
Arch Dis Child 2014
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
2014
Journal of Human Lactation, Vol. 30, (4) : 442-449
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Tornevi, Andreas; et al.
2014
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2014, Vol. 103, (3) : 282-288
Westin, Vera; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Ahlsson, Fredrik; et al.
2013
PLoS ONE, Public Library of Science, PLoS 2013, Vol. 8, (9)
Lundgren, Pia; Stoltz Sjöström, Elisabeth; Domellöf, Magnus; et al.
2013
Acta Paediatrica, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 102, (11) : 1067-1074
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Ahlsson, Fredrik; et al.
2012
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas Riksförbund 2012, Vol. 21, (1) : 20-22
Stoltz Sjöström, Elisabeth
2011
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2011, Vol. XX, (1) : 20-21
Stoltz Sjöström, Elisabeth
2011
Pediatric Research, 70
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Szymlek-Gay, Ewa A; Öhlund, Inger; et al.
Stoltz Sjöström, Elisabeth; Öhlund, Inger; Tornevi, Andreas; et al.