"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-05

Kristina Sehlin MacNeil får Umeå kommuns vetenskapliga pris

NYHET Kristina Sehlin MacNeil, forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning, har tilldelats Umeå kommuns vetenskapliga pris för 2021. Priset som är på 50 000 kronor delas ut till en forskare som genomgått forskarutbildning och sedan framgångsrikt fortsatt sitt vetenskapliga arbete.

Text: Per Melander

Ur motiveringen: ”Kristina Sehlin MacNeil, får priset för sin forskning kring urbefolkningars kopplingar till mark och vatten med fokus på våld och konflikter i samband med industriellt resursutnyttjande, för sitt arbete med att bygga internationella nätverk samt arbetet med att bygga ömsesidiga relationer med de urfolksgrupper som berörs av forskningen”.

Kristina Sehlin MacNeil berättar att hon blev väldigt glatt överraskad över att ha fått priset och att det inte var något hon hade förväntat sig.

– Det är väldigt roligt att den forskning jag bedriver och brinner för uppmärksammas av Umeå kommun på det här viset. Det betyder mycket för mig, framför allt eftersom jag bedriver forskning med olika urfolksgrupper och samhällen och det i motiveringen skrivs fram att ömsesidigt relationsbyggande är av värde, säger Kristina Sehlin MacNeil. 

Mycket kvar att utforska

Hon säger vidare att hon tycker att den forskning hon bedriver, som handlar om konflikttransformering och relationer inom och mellan samhällen, är spännande, intressant och viktig.

– Det faktum att jag har fördelen att få arbeta med urfolk i flera olika länder är enormt berikande på så många sätt. Än så länge har jag väldigt mycket mer att utforska och jag skulle inte vilja ägna mig åt någonting annat!

För tillfället är hon verksam inom projektet Skada skedd, där hon tillsammans med en kollega undersöker urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion.

– Jag håller även på att starta upp ett nytt forskningsprojekt där jag kommer att undersöka inomgruppslig konflikt, eller lateralt våld, i urfolks- och lokalsamhällen i Sverige. Sen är jag också biträdande föreståndare för humanistiska fakultetens forskarskola. 

Internationella nätverk

Kristina Sehlin MacNeil nämner också hur det i motiveringen talas om internationella nätverk:

– Jag arbetar väldigt nära mina kollegor i Australien, jag skulle även varit gästforskare i Australien under det gångna året men blev förhindrad pga pandemin.

– Mina starka internationella nätverk och att kunna samarbeta med forskare inom urfolksforskningsfältet internationellt är väldigt viktigt för min forskning och för att utvecklas som forskare.

– Under pandemin har det dock inneburit en massa tidiga mornar och sena kvällar då jag arbetat med forskare i Australien och Kanada - många timmar på zoom har det blivit! 

Det var i samband med Umeå universitets 30-årsjubileum 1995 överlämnade Umeå kommun en gåva till ett kommunalt stipendium.

Stipendiet på 50 000 kronor är tänkt att vara en uppmuntran och ett ekonomiskt stöd för yngre lovande forskare vid Umeå universitet inom miljö, kommunal ekonomi och kultur.

Drygt tjugo unga forskare har hittills fått priset. Tidpunkt och plats för utdelning av priset meddelas vid ett senare tillfälle.