"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-01

Kunglig professur till Umeå universitet

NYHET Professor Nancy Langston har utsetts till innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2012–2013. Professuren är placerad vid forskargruppen Vetenskaps-, teknik och miljöstudier vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

– Det är väldigt hedrande att den kandidat som Umeå universitet nominerade har utsetts till H.M. Konungens professur i miljövetenskap. Det här är den tredje gången som professuren tilldelas universitetet. Det tycker jag visar att vår miljöforskning håller hög internationell kvalité, säger Umeå universitets rektor Lena Gustafsson.

Nancy Langston är professor i miljöhistoria vid University of Wisconsin-Madison, USA. Hon är ledade inom det internationellt växande området miljöhistoria. Hennes forskning kretsar kring skogsbruk, miljögifter och klimatförändringars påverkan på miljön. Nancy Langston har varit ordförande för American Society for Environmental History och är för närvarande redaktör för tidskriften Environmental History.

Umeå universitet har sedan länge en framskjuten position inom området. Universitetet utnämnde Sveriges första professor i miljöhistoria, Sverker Sörlin, 1993. Ämnet har sedan dess utvecklats starkt i Umeå.

Vetenskap, teknik och miljö

Vetenskaps-, teknik och miljöstudier, VTM, är ett framstående tvärvetenskapligt forskningsområde inom den humanistiska fakulteten. Inom området studeras högaktuella och omdebatterade ämnen, som förhållandet mellan experter och allmänhet, genteknik och politik, forskning och innovation, vetenskaplig mobilitet och rumslighet, jord- och skogsbrukets utveckling och utmaningar, miljödebatt och miljöskandaler. ”Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning” och ”Skogsbrukets historia och framtida hållbarhet” är exempel på pågående projekt.

– Vi är väldigt glada över att få en forskare i Nancys klass till Umeå. Det är framför allt hennes tvärvetenskapliga bakgrund som biolog och historiker som passar så bra in i vår profil. Vi har en stark forskningsmiljö och det känns bra att vi också kan attrahera internationella toppforskare. Nästa höst startar vi ett internationellt mastersprogram och jag tror att Nancy kommer att bidra positivt till undervisningen, säger Finn Arne Jørgensen, biträdande universitetslektor inom VTM-området

– Det här blir kanonbra! Nancy Langston kommer inte bara att bidra till vår grupp utan till goda förbindelser tvärs över universitetet och även till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, konstaterar Christer Nordlund, professor i idéhistoria och ledare för forskargruppen Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap

Gästprofessuren är avsedd att till universitet och högskolor knyta framstående utländska forskare som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk miljövetenskap. Gästprofessuren bör medföra ett unikt tillskott av kompetens till den svenska värdinstitutionen och innehavaren skall ha förmågan att väsentligt bidra till utvecklingen av den verksamhet som där bedrivs.

Läs mer om Vetenskaps-, teknik och miljöstudier, VTM

Kontaktpersoner: Christer Nordlund, professor i idéhistoria, institutionen för idé- och samhällstudier, Umeå universitet
E-post: christer.nordlund@idehist.umu.se Tel: 090–786 97 33
Mobil: 070-741 27 40

Finn Arne Jørgensen, universitetslektor, institutionen för idé- och samhällstudier E-post: finn.jorgensen@idehist.umu.se
Tel: 070-310 55 03 (Finn Arne befinner sig i USA så ring gärna efter klockan 12.00)

Redaktör: Carina Dahlberg