"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-23

Kungliga Skytteanska Samfundets delar ut pris till idrottsforskare

NYHET Andreas Stenling som är verksam vid Institutionen för psykologi forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion samt motivationsprocesser i olika kontexter. I år är han en av Kungliga Skytteanska Samfundets pristagare, bland yngre välförtjänta forskare. Prissumman är 20000 kronor och kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid.

Kungliga Skytteanska Samfundet är en vetenskaplig akademi som bland annat har till uppgift att uppmärksamma och uppmuntra framgångsrik forskning. 1993 inrättade Skytteanska Samfundet tre priser till yngre, framstående forskare vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Umeå universitet. Prissummorna är för närvarande 20 000 kronor vardera och utdelning sker vid Umeå universitets årshögtid då pristagarna också håller sina prisföreläsningar.

Så här lyder delar av styrelsens motiveringen

”Stenlings forskning uppvisar både bredd och djup. Forskningens fokus är på kopplingen mellan fysisk aktivitet och kognitiv funktion samt på motivationsprocesser och mental hälsa över livsloppet i olika kontexter, såsom arbetsliv, fysisk aktivitet och idrott. Han tillämpar såväl experimentella ansatser som longitudinella studier baserade på databaser och registerdata.

På kort tid har Stenling etablerat både nationella och internationella forskningsnätverk och samarbeten. Han uppvisar en mycket god forskningsprogression av hög kvalitet och självständighet. Detta synliggörs inte minst genom att han redan producerat ett stort antal forskningsartiklar som publicerats i internationellt välrenommerade tidskrifter samt ett flertal bokkapitel. Han har både som huvudsökande och som medsökande erhållit ett flertal externa forskningsanslag.”