"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-07 Uppdaterad: 2023-03-08, 09:04

Kyla och kylteknik som kulturella uttryck

NYHET I en ny temasektion i det senaste numret av Kulturella Perspektiv undersöks kyla och kylteknik som kulturella uttryck - hur olika sätt att leva med exempelvis is, kylskåp och air-condition kan spåras genom tid, rum och relationer.

Text: Jonas Vågström

Hur ter sig kyla, kylteknik, kylning och djupfrysning som kulturella uttryck? I det senaste numret av Kulturella Perspektiv ingår det en temasektion som syftar till att undersöka hur kyltekniken är del av hur människor förstår världen, organiserar sin vardag och hur relationer upprätthålls. Vilka betydelser tillskrivs kyla och kylteknik och hur görs den meningsfull? Hur påverkas dessa kulturella uttryck i en tid av global uppvärmning?
 
Med kulturanalytiska och kulturhistoriska angreppssätt undersöker artiklarna isbitens normalisering och kulturhistoria, den norska isexportens sociala och kulturella betydelse på 1800-talet, andelsfrysen som kollektiv fryspraktik på 1950-talet samt den välfyllda frysens roll i föreställningen om det goda livet.

Gästredaktörer: Matilda Marshall (Umeå universitet) och Inger Johanne Lyngø (Oslo Metropolitan University)

Medverkande: Eyvind Bagle (Norsk Maritimt Museum), Flora Mary Bartlett (Nordiska Museet), Helene Brembeck (Göteborgs universitet) och Matilda Marshall (Umeå universitet)

Här kan du läsa samtliga artiklar på temat

Kontaktinformation