"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-19

Lagen otydlig om brottsoffers rättigheter

NYHET Rättsväsendets skyldighet att informera brottsoffer och ge dem ett gott bemötande i det egna ärendet är i vissa avseenden vagt reglerat och kan stå i konflikt med andra skyldigheter inom rättsväsendet, visar en avhandling från Umeå universitet.

Therese Enarsson har i sin avhandling studerat hur brottsoffers rättigheter regleras i lag och hur de integreras och överensstämmer med andra bestämmelser och principer i rättsväsendets verksamhet. Avhandlingen knyter an till de politiska krav som riktats mot rättsväsendet under 2000-talet om att brottsoffers rättigheter behöver stärkas.

Brottsoffer har rätt att informeras om det egna ärendet genom rättsprocessen enligt lagstiftning. Men Therese menar att detta varierar från fall till fall.
– Hur och i vilken utsträckning detta sker beror i många fall på hur, framför allt polis och åklagare, men även personalen vid domstolarna, väljer att agera. Till exempel kan det bero på i vilken utsträckning de samordnar arbetet emellan sig när de lämnar information till brottsoffer, säger hon.

I avhandlingen framkommer att även brottsoffers rätt till ett gott bemötande och en rättsprocess där rättskedjan samverkar är vagt reglerat i lag. Detsamma gäller för de politiska kraven på aktörerna att förbättra bemötandet av brottsoffer och samverka i brottsofferarbetet. Dessa klargör inte närmare hur arbetet med detta är tänkt att fungera i det faktiska brottsofferarbetet.
– Sådan vaghet kan å ena sidan leda till ökad flexibilitet, men kan å andra sidan leda till svårigheter med att införliva kraven i det praktiska brottsofferarbetet.

För rättsväsendets aktörer kan det vara problematiskt att tolka vaga krav, som hur de ska bemöta brottsoffer på ett tillfredsställandet sätt i en redan resurspressad organisation eller i förhållande till kravet på att behandla parterna objektivt.
– Förekomsten av lokala skillnader i brottsofferarbetet är därför trolig, vilket kan påverka det faktiska stöd som enskilda offer får tillgång till, säger Therese Enarsson.

Therese Enarsson är född och uppvuxen i Umeå. Hon tog sin juris kandidatexamen år 2008 och är sedan dess anställd på Umeå universitet. Hon kommer efter disputationen att fortsätta undervisa vid Umeå universitet, och påbörjar även ett forskningsprojekt om offer för näthat efter disputationen.

Mer information om avhandlingen

Fakta om disputationen

Fredagen den 27 september försvarar Therese Enarsson, Juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Brottsoffer i rättskedjan – En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter. Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal C, Samhällsvetarhuset. Opponent är professor Eva Tiby, kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

För mer information kontakta gärna:

Therese Enarsson Juridiska institutionen, Umeå universitet
E-post: therese.enarsson@jus.umu.se
Telefon: 090-786 59 07

Redaktör: Eva Stoianov