"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-05

Lagom med spänningar ger vinst när konkurrerande företag samarbetar

NYHET Med en tillräcklig men inte för hög nivå av spänningar kan chefer göra balanserade avvägningar när konkurrerande företag samarbetar. För mycket spänningar skapar handlingsförlamning och för lite medför risk för att en part blir utnyttjad. Det visar Tatbeeq Raza Ullah i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Chefer hamnar ofta i en känslomässig ambivalens när företag samarbetar. De slits mellan positiva känslor, exempelvis när en ny produkt lanseras, och negativa känslor när man upplever hot om att företagshemligheter ska röjas. Det gäller att hantera dessa spänningar på rätt sätt, säger Tatbeeq Raza Ullah.

I dagens komplicerade affärsvärld ingår konkurrerande företag i allt högre grad i allianser för att ta fram nya produkter och förbättra lönsamheten. Men bara ett fåtal av dem uppnår sina mål. Varför vissa allianser lyckas och andra misslyckas, och vad chefer ska göra för att öka graden av framgång i en allians, är något som Tatbeeq Raza Ullah har studerat.

I sin doktorsavhandling vid Handelshögskolan vid Umeå universitet konstaterar han att den känslomässiga ambivalensen bland chefer kan leda till förhastade beslut eller till handlingsförlamning om spänningen blir alltför stark. Å andra sidan kan för lite spänningar som motstridiga intressen representerar också vara skadligt. Om chefer får ett alltför starkt förtroende för partnern i samarbetet och fritt börjar dela kunskap, så kallat samarbetsdominerat fokus, kan den andra parten utnyttja det till sin egen fördel.

Även en negativ inställning gentemot partnern, så kallat konkurrensdominerat fokus, kan vara till nackdel. Cheferna drar då inte nytta av de potentiella möjligheter och fördelar som samarbete skapar, vilket försämrar resultatet. Lösningen stavas lagom, en tillräcklig men ej för hög nivå på spänningar och motsättningar där chefer kan ta hänsyn till såväl risker som möjligheter.

– För att nå optimal lönsamhet måste företag upprätthålla en tillräcklig spänningsnivå som bygger på en tredimensionell förmåga att hantera relationer mellan företag. Det innefattar såväl en analytisk som en balanserande och en emotionell dimension, säger Tatbeeq Raza Ullah

I avhandlingen utvecklar Tatbeeq en teori om spänning i relationer mellan konkurrerande företag.  Teorin underbyggs av två enkäter, en med 1500 företag i olika branscher och en med 200 företag i svenska kunskapsintensiva företag. Avhandlingen visar på att den individuella spänning som chefer upplever när de samarbetar med konkurrenter har betydelse för varför sådana företagsallianser presterar över eller under genomsnittet.

Tatbeeq Raza Ullah är uppvuxen i Attock, Punjab, Pakistan och har studerat vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Tatbeeq Raza UllahTelefon: 076-795 42 52
E-post: tatbeeq.raza@umu.se

Foto: Mahmood Ahmad

Om disputationen

Tatbeeq Raza Ullah, Handelshögskolan vid Umeå universitet, försvarar torsdag 14 september sin avhandling med den svenska titeln: En teori om upplevd paradoxal spänning i coopetitiva allianser (Engelsk titel: A Theory of Experienced Paradoxical Tension in Co-opetitive Alliances). Fakultetsopponent: Professor Dr. Marianne Lewis, CASS Business School, City University London and Management. Disputationen hålls på engelska. Tid: Kl. 13.15-15.00. Plats: Samhällsvetarhuset, S205 H, Umeå universitet.

 

Redaktör: Ola Nilsson