"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-29

Läkarprogrammet brister på ett av åtta examensmål

NYHET Universitetskanslersämbetet har nu utvärderat Sveriges läkarutbildningar. För hälften av landets sex utbildningar väntar en uppföljning inom ett år, däribland för Umeå universitet. Läkarprogrammet vid Umeå universitet uppnår inte kravet för ett av totalt åtta utvärderade examensmål.

Umeå universitets läkarprogram får mycket hög kvalitet på två examensmål. Fem mål får hög kvalitet och ett bristande kvalitet. I och med att läkarprogrammet inte uppfyller ett av målen blir det totala omdömet bristande kvalitet.
– Läkarprogrammet är ett stort och viktigt program för Umeå universitet. Vi är väldigt måna om att ge våra studenter bästa möjliga utbildning och i förlängningen också förse landet med bästa tänkbara läkare. Den påpekade bristen tar vi därför på högsta allvar, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Anders Bergh, dekan vid den medicinska fakulteten, tillägger:
– Vi är medvetna om den brist som Universitetskanslersämbetet pekar på, och har redan börjat jobba med den. Att det endast finns brister på ett av de åtta utvärderade examensmålen underlättar utvecklingsarbetet.

Umeå universitet får omdömet mycket hög kvalitet för två examensmål. Det ena handlar om studenternas förmåga att etiskt och professionellt bemöta patienter och anhöriga. Det andra rör förmågan att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden.

Examensmålet som inte uppfyller kraven handlar om lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg. Umeå universitet får nu ett år på sig att rätta till bristerna inom detta mål.
– Självklart är jag besviken över att vi inte nått ända fram när det gäller samtliga mål, men jag gläder mig åt det högsta betyget på två av målen. Jag är övertygad om att det arbete som vi har inlett kommer att leda till att vi klarar att uppfylla det aktuella målet, säger Christina Ljungberg, som är ordförande för läkarprogrammets programråd och programansvarig.

Hon påpekar att resultaten också måste sättas i ett större sammanhang.
– Sammantaget har vi en mycket bra läkarutbildning, säger hon. En bekräftelse på det är att medicinstudenter från Umeå universitet under de senaste fem åren har presterat bäst resultat i landet på det nationella så kallade AT-provet, som skrivs inför det att Socialstyrelsen utfärdar legitimation.

Christina Ljungberg berättar att de nu också genomfört en process för att regionalisera läkarutbildningen. Detta innebär att 150 läkarstudenter gör sin verksamhetsintegrerade utbildning vid de tre länssjukhusen i regionen – i Sundsvall, Luleå och Östersund.
– Det är en satsning som redan nu indikerat att läkarrekryteringen i norra regionen stärkts.

Förutom vid Umeå universitet får också läkarutbildningarna vid Göteborgs och Uppsala universitet omdömet bristande kvalitet. Betyget hög kvalitet får läkarutbildningarna vid Karolinska Institutet, Linköpings universitet och Lunds universitet. Ingen utbildning i landet anses hålla mycket hög kvalitet.

Läs mer om utvärderingen på Universitetskanslersämbetets hemsida

För ytterligare information, kontakta gärna:

Christina Ljungberg, ordförande för programrådet och programansvarig
Telefon: 070-3220504, 090-785 29 82 eller sjukhusets växel 090-785 00 00

Läkarprogrammet vid Umeå universitet

Redaktör: Karin Wikman