"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-24

Läkarprogrammets pedagogiska pris till Bo Carlberg

NYHET Årets pedagogiska pris vid Umeå universitets läkarprogram tilldelas Bo Carlberg, universitetslektor i medicin, för hans insatser i regionaliseringen av utbildningen.


Bildtext: Från utdelandet av 2011 års pedagogiska pris vid Läkarprogrammet. Från vänster i bild Malin Larsson, programsekreterare i Programrådet för Läkarprogrammet; Silvana Naredi, regionaliseringssamordnare för Läkarprogrammet; Bo Carlberg, Madeleine Åberg Svensk och Thomas Brännström, se nedan.

Motiveringen lyder: ”Bo Carlbergs pedagogiska insats är mycket väl dokumenterad och han har bland kolleger och studenter en omvittnad skicklighet inom sitt eget kunskapsområde. Carlberg har därutöver inom ramen för regionaliseringsarbetet hanterat och genomfört en inom svensk läkarutbildning tidigare sällan skådad omorganisation på ett oklanderligt sätt. Här avses särskilt Carlbergs enastående arbete med att sjösätta den första fasen av den enskilt mest omfattande förändringen av Umeå universitets läkarutbildning sedan dess start.
Han har fört Läkarprogrammet ut i norra regionen med innovativa idéer och föredömligt inkluderande samarbete med sina kolleger på samtliga undervisningsorter. Carlberg räds inte pedagogisk utveckling av traditionsbundna undervisningsområden och har kontinuerligt visat stort engagemang och intresse för att utbilda kompetenta framtida läkare och kollegor i ett förändrings- och förankringsarbete som gagnar studenterna främst av alla.”

Prissumman är 60 000 kronor.

I samband med utdelandet av det pedagogiska priset fick även Madeleine Åberg Svensk, studieadministratör vid samma institution som Bo Carlberg (Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin), ett erkännande för sitt arbete med regionaliseringen av Läkarprogrammet. Motiveringen på diplomet lyder:

”Madeleine Åberg Svensk har genom stort engagemang bidragit till att övergången till regionaliserad läkarutbildning blivit smidig. Hon har genom sin förmåga till problemlösningar och innovativa idéer arbetat fram rutiner och riktlinjer som är till stor nytta för hela Läkarprogrammet.”

För mer information, kontakta gärna: Thomas Brännström, ordförande i Programrådet för Läkarprogrammet på telefon 090-785 15 23 mobiltelefon 070-634 39 32
e-post thomas.brannstrom@medbio.umu.se

Bo Carlberg på telefon 090-785 14 43
e-post bo.carlberg@medicin.umu.se

Madeleine Åberg Svensk på
 telefon 090-785 28 22

e-post madeleine.aberg@medicin.umu.se

Redaktör: Bertil Born