"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-27 Uppdaterad: 2022-10-28, 09:24

Lancet Countdown rapport om klimatförändringar och hälsa

NYHET Efter hetaste sommaren i Europa publiceras i Lancet Public Health en rapport som belyser vilka konsekvenser klimatförändringen kan få för människors hälsa i Europa, men också att hälsofördelar finns om takten ökas i klimatomställning och klimatanpassning. I rapporten understryks att snabba åtgärder krävs.

Detta är den första publikationen från det nystartade Lancet Countdown Europe, ett samarbete mellan 44 europeiska forskare.

- Den kan ses som en varningsklocka för europeiska regeringar, hälso- och sjukvårdsledningar och andra beslutsfattare att ta till sig i arbetet för att skydda människors hälsa, säger Professor Maria Nilsson, ordförande för Lancet Countdown i Europa och medlem i Lancet Countdowns globala styrgrupp, vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

I rapporten beskrivs omfattande, redan existerande hälsoeffekter i Europa genom en ökad exponering för extrema väder- och klimathändelser, ökad risk för att smittas av infektionssjukdomar, värmerelaterade sjukdomar och dödsfall till följd av exponering för luftföroreningar.

Mellan 2000-talets första två årtionden (2000-2009 jämfört med 2010-2019) ökade exponeringen för värmeböljor med 57 procent i genomsnitt, med lokala ökningar på mer än 250 procent.

Klimatet har ändrats så att risken för spridning av infektionssjukdomar som denguefeber, malaria, vibrioinfektioner och West Nile-viruset växer i Europa.
Den fortsatta förbränningen av fossila bränslen ledde till 117 000 dödsfall år 2020 till följd av exponering för luftföroreningar (PM2,5), mest från transportsektorn.

Nästan 60 procent av 197 undersökta städer i Europa rapporterade att klimatförändringarna hotar hälso- och sjukvården eller folkhälsan, med värmerelaterade sjukdomar identifierade som den största klimatrelaterade hälsorisken.

- Covid-19-pandemin har utan tvekan visat oss på behovet av att skydda européernas hälsa, men nu ser vi att klimatförändringarnas ökande hälsoeffekter sätter ytterligare press på hälso- och sjukvården både på kort och lång sikt. För att klara det behöver vi klimat- och miljömässigt hållbara hälsosystem med resurser och beredskap för att minska nuvarande och framtida hälsoeffekter, säger Maria Nilsson.

Lanseringsevent 27/11, kl 11.00

Lancet Countdownrapport om klimatförändringar och hälsa

Maria Nilsson

Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14