"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-25

Lång forskargärning i socialt arbete högtidlighålls med symposium

NYHET Professor Lennart Nygrens karriär är lika lång som universitetsämnet socialt arbete. Den åttonde november 2019 arrangerar institutionen för socialt arbete ett symposium med titeln Socialt arbete i tiden för att högtidlighålla hans långa forskargärning som avslutas vid årsskiftet.

Text: Ellinor Gustafsson

Det hela började som lärare - man sa ju ja utan att tänka, säger Lennart Nygren. Det fanns ett stort behov av personal när man i slutet på 1970-talet övergick från socialhögskola till universitetsinstitution. Från att ha kastat sig in i undervisningen i början av sin karriär och sedan genom att anta olika roller inom organisationen har han samlat på sig en bred kunskap och förmågan att överblicka fältet. Han har aldrig låst fast sig i en form utan behållit sin nyfikenhet. Det går dock att ringa in hans forskargärning i fyra områden: lokalsamhället, barn, unga och familj, kunskapsbildning och utvärdering och granskning. Programmet för symposiet speglar de områden som intresserat honom, det kommer också att bli en paneldebatt kring frågan ”forskning i socialt arbete – till nytta för vem” där de medverkande är forskare, professionella, politiker och brukare.

Lennart Nygrens avhandling från 1986 har nummer ett i ordningen vid institutionen och idag sträcker sig listan till nummer 95. Nyligen disputerade hans sista doktorand och i och med det har han handlett ett knappt trettiotal doktorander till doktorsdisputation och ett tiotal till licentiatexamen. Han har varit med och byggt upp disciplinen socialt arbete nationellt och institutionen i Umeå från grunden och varit både studierektor, prefekt och prodekan. När han blev professor var han ensam i den rollen vid institutionen och med allt det arbete som åtföljde denna position som ansvarig för både forskarutbildningen och all forskning. Dåförtiden fanns sju till åtta professorer i socialt arbete i hela landet, nu kan det vara lika många på varje institution.

Även om Lennart Nygren nu avslutar sin anställning som professor, så finns det projekt som pågår och som medarbetare arbetar vidare med. Vissa frågor är för honom viktigare än andra, han menar att inom forskningen i socialt arbete har man ett ansvar att undersöka följderna av förtryck, ojämlikhet och orättvisor, och de samhällsvillkor som ger upphov till dessa. Det handlar även om att bidra med kunskap om det sociala arbetets förmåga att förebygga sociala problem, och att bistå dem som far illa i samhället. Människors rättigheter är centralt i socialt arbete. Inte minst gäller det i förhållande till barns uppväxtvillkor och delaktighet. Forskningen i socialt arbete har en central roll i att granska hur barns rättigheter tas tillvara i välfärdssamhället.

Lennart Nygren kommer själv att medverka under symposiet den åttonde november med föreläsningen Trygghet under omprövning - utmaningar i socialt arbete.

Här kan du läsa mer om symposiet Socialt arbete i tiden