"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-12

Länsråd blir vice ordförande i universitetsstyrelsen

NYHET Ett av de första beslut som den nya styrelsen vid Umeå universitet har fattat är att Lars Lustig, länsråd vid Länsstyrelsen i Västerbotten och tidigare universitetsdirektör vid Umeå universitet blir vice ordförande i universitetets styrelse.

Grattis till uppdraget! Hur känns det att vara tillbaka?
– Tack så mycket. Det känns väldigt roligt och stimulerande att få återknyta kontakten med Umeå universitet och bidra till den fortsatta utvecklingen utifrån en styrelseposition.

Hur blir det att arbeta med den nya ordföranden, Chris Heister, landshövding i Stockholm?
– Jag ser väldigt mycket fram emot att få arbeta tillsammans med hela den kompetenta styrelsen och inte minst med Chris Heister. Hon är en mycket drivande och strukturerad person som gjorde fantastiska insatser under sin förra period i universitetsstyrelsen då hon var ledamot och jag universitetsdirektör. Men hennes breda kunskap, stora kontaktnät och personliga entusiasm kommer hon att vara en stor tillgång för Umeå universitet och för styrelsen.

Vad kommer du att bidra med som vice ordförande?
– Rent konkret innebär det förstås att leda styrelsens sammanträden i det fall ordföranden är förhindrad. Sedan ingår också att leda budgetkommittén och ingå i personalansvarsnämnden. Jag har över tjugo års erfarenhet från högskolesektorn – såväl på myndighets- och departementsnivå som på lärosätesnivå – som jag hoppas kan komma till användning. Sedan har också åren som länsråd gjort att jag fått en fördjupad förståelse för de regionala utmaningarna där universitetet är en viktig aktör.

Vilka är de största utmaningarna för Umeå universitet?
– Umeå universitet delar de största utmaningarna med de andra universiteten och högskolorna. För det första att vara ett attraktivt lärosäte som klarar av att rekrytera såväl studenter som medarbetare. För det andra att identifiera och stödja unga forskarbegåvningar, att bygga starka forskningsmiljöer, att hålla sig framme vid de stora utlysningarna och att klara av att finansiera nödvändig forskningsinfrastruktur. För det tredje att hålla en god arbetsgivarpolitik och ligga i framkant vad gäller arbetet med arbetsmiljöfrågor. Att jobba systematiskt och offensivt med internationalisering i alla dess former får bli en femte och sista utmaning som jag nämner.

Vad betyder Umeå universitet för Umeå och Västerbotten?
– Umeå universitets betydelse för Umeå och Västerbotten kan helt enkelt inte överskattas. Umeå universitet är den motor kring vilket så oerhört mycket annat snurrar. Därför är det så viktigt att Umeå och länet fortsätter att stötta Umeå universitet på olika sätt, så att Umeå universitet kan fortsätta att stötta Umeå och länet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz