"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-27

Lärarhögskolan utlyser medel för samverkan med skolor - delade uppdrag

NYHET Ett av verksamhetsmålen för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) är att vidareutveckla forskning som bedrivs i direkt anknytning till verksamhetsutveckling inom undervisningsområdet, varför särskilda medel har avsatts för sådan verksamhet.

Ni kan nu söka medel för delade uppdrag inom utbildningsområdet.

Lärarhögskolans styrelse har avsatt 500 000 kr per år under tre år till tre stycken delade uppdrag. De delade uppdragen innebär att den anställde samtidigt har arbetsuppgifter riktade mot skolverksamheten och universitetsverksamheten och samverkan mellan verksamheterna. 

Läs mer om utlysningen

Sista dag för ansökningar är den måndagen den 1 september 2014. 

Vid frågor kontaktaCarina Rönnqvist,  Lärarhögskolans forskningssamordnare
carina.ronnqvist@umu.se
090-786 76 10

Redaktör: Marie Oskarsson