"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-16

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020

NYHET Årets pris tilldelas lärarlaget i hem- och konsumentkunskap för sitt målmedvetna kvalitetsarbete.

Text: Marie Oskarsson

Syftet med Lärarhögskolans pedagogiska pris är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset består av ett diplom och en prissumma om 30 000 kronor.

Lärarlaget består av:

Linda Berggren, doktorand
Helen Klingede-Wallin, adjunkt
Hedda Landfors, adjunkt
Cecilia Lindblom, filosofie doktor

De är alla behöriga lärare i hem- och konsumentkunskap.

Lärarlaget har under flera år målmedvetet arbetat med att kvalitetssäkra utbildningen till lärare i hem- och konsumentkunskap. Utbildningen erbjuds på distans med några fysiska träffar på universitetet. Lärarlaget har därför erfarenhet av att skapa stimulerande lärande- och examinationsmiljöer som fungerar både i fysisk och digital miljö. I kursutvärderingar får lärarlaget också genomgående höga betyg avseende bland annat bemötande.

– Vi försöker alltid utgå från studenternas blivande yrke när vi planerar och genomför undervisning. Det ska finnas en didaktik röd tråd genom hela utbildningen. Vår målsättning är att alla studenter som utbildar sig till lärare i hem-och konsumentkunskap ska få en utbildning av hög kvalitet, säger Hedda Landfors.

Mottagare av Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020 har utsetts av en bedömningsgrupp bestående av tre lärare och en student.

Motiveringen lyder:

”Lärarlaget får priset för sitt målmedvetna kvalitetsarbete som gynnar både kollegor och lärarstudenter. Lärarlaget har särskilt arbetat med att införliva ämnesdidaktik som en röd tråd genom hela utbildningen. Lärarlaget bidrar till utveckling av olika lärandemiljöer och examinationsformer, både vid undervisning på universitetet och på distans.”

Lärarlaget mottar priset i samband med vårens promotion den 16 maj.

För mer information kontakta gärna

Cecilia Lindblom
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 96