Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Cecilia Lindblom

Cecilia Lindblom

Arbetar som universitetslektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är filosofie doktor i kostvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning och jag är även legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap (HK) och religion sedan 2003. På institutionen undervisar jag framförallt på hem- och konsumentkunskapsutbildningen. 
Mitt forskningsområde är ramfaktorer inom skolämnet hem- och konsumentkunskap. Yttre ramar som t.ex. utformning av klassrum och lärares utbildning men även inre ramar som t.ex. samarbete och lektionstid och hur det påverkar elevers möjlighet till lärande, är de områden som jag studerar.
Jag disputerade 2016 då jag försvarade min avhandling: Skolämnet hem- och konsumentkunskap på 2000-talet –förutsättningar för elevers möjlighet till måluppfyllelse. Det övergripande syftet med studien var att analysera och förstå ramfaktorers inverkan på undervisningen, med fokus på elevers möjlighet till måluppfyllelse i en HK-kontext.

2019
Didaktik för hem- och konsumentkunskap, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 83-94
Lindblom, Cecilia
2016
Health Education Journal, Sage Publications 2016, Vol. 75, (6) : 676-688
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2016
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 40, (1) : 57-65
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2016
International Journal of Consumer Studies, John Wiley & Sons 2016, Vol. 40, (3) : 299-308
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
2016
International Journal of Home Economics, International Federation for Home Economics 2016, Vol. 9, (1) : 35-53
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
2015
Appetite, Elsevier 2015, Vol. 95 : 101-112
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2013
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 37, (5) : 556-563
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Hörnell, Agneta

Forskargrupper

Gruppmedlem
Publicerad: 16 mar, 2020