"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-09

Lars Gardfors får pris för pedagogisk skicklighet

NYHET För kunnande, grundlighet och värme får medialäraren Lars Gardfors humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2006. Lars Gardfors undervisar på programmen för vetenskaps- och kulturjournalistik.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris tilldelas lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet. Av motiveringen framgår att Lars Gardfors får årets pris för att han "dels genom sina aktuella kunskaper, sin grundlighet och sitt kvalitetstänkande, dels genom sin värme och sin förmåga att ge konstruktiv kritik, starkt bidrar till att göra utbildningen meningsfull för studenterna". Priset kommer att delas ut vid universitetets årliga vårfest den 27 maj 2006. Förutom äran får Gardfors en prissumma på 20 000 kronor.

Lars Gardfors är lärare på programmen för vetenskaps- och kulturjournalistik och undervisar i fotografi, film/video, digital bildbehandling, bild/filmteori, layout, webbproduktion och informationssökning. Vid samma institution, kultur och medier, har han också ansvarat för fristående kurser i tillämpad bildkommunikation, Internet och multimedia, fotografi och datorgrafik samt bildteori.

Gardfors har tidigare också arbetat med andra utbildningar vid Umeå universitet. Vid Designhögskolan planerade han utbildningens mediadel och undervisade under fem år i fotografi, video, datorgrafik, layout, bild/filmteori och bildspelsteknik. Innan dess arbetade Lars Gardfors vid universitetets bildlärarutbildning i tretton år. Han ansvarade för uppbyggnaden av medieinstitutionen, både vad gäller pedagogisk planering och inköp av utrustning, och undervisade i fotografi, film/video, teori, bildspel och datorgrafik samt i animationstekniker.

Sin utbildning fick Lars Gardfors i Stockholm, bland annat på Konstfack/Teckningslärarinstitutet och på Dramatiska Institutet, där han senare också arbetade som bild/medialärare under tre år. Gardfors har också arbetat som frilansande filmare, fotograf, tecknare och utbildare. Till Umeå och Umeå universitet kom han 1978.

Redaktör: Helena Vejbrink