"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-13 Uppdaterad: 2023-09-18, 16:23

Lars Thomasson, banbrytande forskare och ledare, har gått bort

NYHET Under sommaren nåddes Várdduo – Centrum för samisk forskning av den sorgliga nyheten att Lars Thomasson gått bort.

Den 6 juli i år gick Lars Thomasson, en av märkesmännen inom samisk politik och forskning, bort vid en ålder av 95 år, efter ett långt och innehållsrikt liv. Vid sidan av sitt yrkesverksamma liv som pedagog och politiker har Thomasson varit djupt engagerad i samerörelsen i Sverige samt i forskning rörande samisk historia.

Framstående och produktiv forskare

Som forskare har Lars Thomasson varit banbrytande och ledande på flera områden, och han var en synnerligen produktiv skribent. I boken Från Lars Thomassons penna som gavs ut 2007 listas alla Thomassons publikationer under perioden 1956–2006, en uppdaterad förteckning skulle säkerligen innefatta ytterligare ett stort antal publikationer.

Av alla arbeten så finns det vissa som utmärker sig lite extra, till exempel hans långa serie på 164 artiklar om samernas historia i Jämtland-Härjedalen, vars huvudresultat är sammanställda i den bok som gavs ut 2002 under titeln Ur Jämtlandssamernas nutidshistoria, och den 35 artiklar långa serien om Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) tidiga år, som båda publicerades i Samefolket. Han har även publicerat en bibliografi över publikationer rörande samerna och renskötseln i Sverige under åren 1960–1980. Förutom dessa milstolpar har Thomasson publicerat artiklar kring en rad olika ämnen.

Uppmärksammad vid Umeå universitet

Thomassons forskargärning uppmärksammades och belönades när han 1994 utsågs till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, Umeå universitet. I sin installationsföreläsning framhöll Thomasson att en av hans drivkrafter var att ”ge samerna en röst, ett ansikte, har för mig varit en viktig ambition i min forskning. Att visa att bakom den kollektiva benämningen samerna […] så finns en mängd levande människor, ett rikt porträttgalleri och många säregna levnadsöden.”

Várdduo – Centrum för samisk forskning gav 2018 ut en vänbok om Lars Thomasson. Boken innehåller texter som med olika fokus belyser flera av de fält där Thomasson varit betydande. Det är en svår uppgift att ge en helhetsbild, men boken ger en god inblick i både personen Lars Thomasson och hans många verksamhetsområden.

– Lars har genom sin klarsynthet, tankeskärpa och berättarförmåga förmått förmedla och tydliggöra svåra och komplexa frågor, samtidigt som han entusiasmerat och gett kraft åt så många individer som följt i hans fotspår inom olika fält, säger Patrik Lantto professor vid Várdduo och en av vänbokens redaktörer. 

Lars Thomassons viktiga bidrag inom den samiska forskningen belyses även under det återkommande arrangemanget Lars Thomassonsymposiet. Symposiet arrangeras av Várdduo – Centrum för samisk forskning med ambitionen att i Thomassons anda uppmärksamma och stärka urfolksforskningen vid Umeå universitet.