"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-17

Lärstyrka hos specialidrottselever

NYHET – Lärstyrka handlar om hur du tänker om det du ska lära och hur du agerar i olika lärsituationer, vid till exempel idrottsträning, säger Anna Renström vid Pedagogiska institutionen.

Idrottshögskolan vid Umeå universitet arrangerar populärvetenskapliga idrottsluncher för allmänheten några gånger per termin där senast nytt inom idrottsforskning och utveckling vid Umeå universitet lyfts fram.

Vårens idrottslunchserie inleds onsdag 18 januari med föreläsare Anna Renström, adjunkt och doktorand vid Pedagogiska institutionen. Föreläsningen hålls klockan 11:30-12:15 i lokalen Luxemburg, IKSU Sport eller digitalt live online.

Tre viktiga mönster

–Lärstyrka handlar om hur du tänker om det du ska lära och hur du agerar i olika lärsituationer, exempelvis idrottsträning, säger Anna Renström.

I sin idrottslunchföreläsning ”Lärstyrka hos specialidrottselever som förutsättning för talangutveckling” kommer Anna att delge några resultat från ett projekt som fokuserat på undervisning av specialidrottselever i ett NIU-fotbollsgymnasium. Projektet som helhet undersöker hur fotbolls-NIUn kan påverka utvecklingen mot elitidrottsspelare och hur denna utbildningsform bidrar i Svenska Fotbollsförbundets talangutveckling som helhet.

I sin studie har Anna kunnat se tre viktiga mönster; att hantera utmaningar i lärande, att lära av och med andra samt att skapa mening i det man ska lära, att kunna se en sorts nytta.

- Att lära sig elitidrott är svårt och innebär utmaningar i lärandet, handlingsmönstret för att möta detta är intressant. Lärstyrka kan till exempel handla om att tåla motgångar i lärandet och kunna uppfatta vad undervisningen fyller för nytta för mig och min utveckling, Dessa färdigheter kan vara särskilt viktiga för idrottare som valts ut till en talangmiljö där förväntningar på utveckling och lärande är höga, förklarar Anna Renström.