"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-22

Läslyftet har uppskattats. Når inte de högt ställda målen

NYHET UCER:s utvärdering av Läslyftet – en kompetensutvecklingsinsats för lärare, skolbibliotekarier och personal i förskolan – har undersökt avtryck och effekter på exempelvis kollegialt lärande, undervisning och barn/elever. Nu är slutrapporten publicerad "Utvärdering av Läslyftet: Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer ".

Text: Kenneth Ekström

Syftet med utvärderingen har varit att generera kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta i genomförandet av liknande satsningar, samt att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten.


Utvärderingens övergripande slutsats är att Läslyftet har varit en relativt lyckad kompetensutveck­lingssatsning, dock har flera högt ställda mål inte uppfyllts. Läslyftet har främst bidragit till att lärare och förskolepersonal fått nya insikter och kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling som de till en del använt till att utveckla undervisningen. Värdet, avtryck och effekter av Läslyftet skiljer sig mellan skolformer och lärarkategorier.


Den nationella utvärderingen av Läslyftet har genomförts, på uppdrag av Skolverket, av fyra svenska lärosäten under ledning av professor Anders Hanberger. Det är forskare vid UCER och Umeå universitet, forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet som ingått i projektet. Slutrapporten har utarbetats av Sara Carlbaum, Anders Hanberger, Eva Andersson, Astrid Roe, Michael Tengberg och Katarina Kärnebro.

 

Slutrapporten och övriga rapporter kan laddas när här

https://www.umu.se/forskning/projekt/utvarderingen-av-laslyftets-huvudomgang/