"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång

Forskningsprojekt Centrum för utvärderingsforskning har Skolverkets uppdrag att utvärdera effekter av Läslyftet, en satsning på att utveckla kollegialt lärande för att förbättra elevers språk- läs- och skrivutveckling. Utvärderingen genomförs av forskare från fyra lärosäten.

Syftet med utvärderingen är att ta fram kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar. Detta syfte ska nås genom att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-10-20 2019-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I utvärderingen söks bl.a. svar på följande: I vilken mån och hur förändrar Läslyftet lärarnas undervisning med avseende på läs- och skrivprocesser? I vilken mån och hur kan observerade förändringar i undervisningen knytas till exempelvis det kollegiala lärande som organiseras inom ramen för Läslyftet? Vilka avtryck lämnar Läslyftet efter att det avslutats på lärarnas kollegiala lärande och på lärarnas undervisning?

Projektrapporter

Slutrapport från den nationella utvärderingen av Läslyftets genomförande och effekter i olika skolformer

Delrapport 1: De första 13 modulerna

Delrapport 2: Erfarenheter av läslyftet läsåret 2015/16

Delrapport 3: 14 nya moduler

Delrapport 4: Erfarenheter av Läslyftet i gymnasieskolan 2016/17

Delrapport 5: Läslyftets organisering och genomförande i förskolan

Delrapport 6: En fallstudie av Läslyftets avtryck och effekter i grundskolan

Delrapport 7: Uppföljning av Läslyftets kvarstående effekter i grundskolan hösten 2017

Delrapport 8: Fyra moduler riktade till förskolan

Delrapport 9: En fallstudie av Läslyftets avtryck och effekter i gymnasieskolan

Delrapport 10: En intervjustudie av skolbibliotekariernas roll i Läslyftet

Delrapport 11: Erfarenheter av Läslyftets genomförande och effekter i förskolan 2017/18

Delrapport 12: Uppföljning av Läslyftets kvarstående effekter i gymnasieskolan ett och ett halvt år efter deltagande

Delrapport 13: Uppföljning av huvudmännens erfarenheter av effekter i olika skolformer hösten 2018

Senast uppdaterad: 2022-09-01