Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång

Forskningsprojekt Centrum för utvärderingsforskning har Skolverkets uppdrag att utvärdera effekter av Läslyftet, en satsning på att utveckla kollegialt lärande för att förbättra elevers språk- läs- och skrivutveckling. Utvärderingen genomförs av forskare från fyra lärosäten.

Syftet med utvärderingen är att ta fram kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar. Detta syfte ska nås genom att undersöka om Läslyftet lett till önskade effekter och söka förklaringar till resultaten.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod

2015-10-20 2019-08-31

Forskningsämne

Utbildningsvetenskap