"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-20

Lätt att missa hjärtinfarkt när smärta i svalg/käke är enda symtom

NYHET Denna artikel är från år 2011 och exempel på nyare hjärtforskning vid Umeå universitet finns i länkarna överst. Artikeln finns i sin helhet under länkarna.

Lätt att missa hjärtinfarkt när smärta i svalg/käke är enda symtom

Varje år kan ca 750 svenskar väntas bli drabbade av hjärtinfarkt utan bröstsmärtor men med kraftigt halsont eller smärta i öra, käkar, käkled eller tänder som enda symtom. Det framgår i den avhandling som Marcelo Kreiner försvarar vid Umeå universitet idag, fredag den 20 maj.

De flesta vet att bröstsmärtor som strålar ut i vänster arm är ett typiskt symtom på hjärtinfarkt. Att bröstsmärtan ibland kan gå upp mot halsen och käken är också känt, framför allt bland läkare. Däremot har det fram till nu förblivit okänt hur många patienter som har smärta i huvud-halsområdet som enda infarktsymtom. Man vet sedan tidigare att de som får en hjärtinfarkt utan de typiska bröstsmärtorna löper kraftigt förhöjd risk att avlida på grund av att diagnosen blir felaktig så att den livräddande behandlingen fördröjs eller uteblir.

I ett samarbete med Uruguay och USA har en forskargrupp vid Umeå universitet på ett standardiserat sätt undersökt symtombilden hos 326 på varandra följande patienter som kommit till akuten med akut kärlkramp eller hjärtinfarkt. Som jämförelse undersökte man på samma sätt 359 på varandra följande patienter med smärta från samma områden, men där orsaken var en sjuk tand.

Resultaten, som nu presenteras i avhandlingen, visar att smärta i huvud-halsområdet var enda symtom på en potentiellt livshotande akut hjärtsjukdom hos 6 % av patienterna med akut kärlkramp, hos 5 % med smärta som förebådade en infarkt och hos 4 % med utvecklad hjärtinfarkt. De vanligaste smärtställena var svalget, käkarna, käkleden/örat och tänderna. Symtomen var oftast dubbelsidiga och signifikant vanligare hos kvinnor än hos män. När bröstsmärtor saknades var smärta i huvud-halsområdet vanligare än den typiska smärta som strålar ut i vänster arm. Smärtor som beskrevs som ”tryckande” eller ”brännande” pekade tydligt på en hjärtorsak medan ”huggande” och ”värkande” smärtor talade för att orsaken låg i en sjuk tand.

Eftersom smärta från hals, käkar, öra eller tänder är det enda symtomet hos en av 25 patienter med hjärtinfarkt, främst kvinnor, och det innebär en kraftigt ökad risk att få fel diagnos och avlida, är det viktigt att kunskapen om denna symtombild implementeras hos både allmänhet som vårdpersonal.

Marcelo Kreiner, som kommer från Uruguay, är doktorand vid Institutionen för odontologi, enheten för oral diagnostisk radiologi. Han är engelskspråkig och kan nås viatel 090-785 61 71
e-post marcelo.kreiner@odont.umu.se

Fredag 20 maj försvarar Marcelo Kreiner, Institutionen för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Craniofacial Pain of Cardiac Origin (Smärta inom huvud-halsområdet kan vara enda symptom på hjärtinfarkt).Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal 933, 9 tr., by. 3A, NUS.
Fakultetsopponent är dr Antoon De Laat, Catholic University of Leuven, Belgien.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43148

Nyheter från Medicinska fakulteten

Posterpres
Doktorand från Umeå medverkar vid konferens i Milano

Doktorand deltog vid EUROPEAN BREAST CANCER CONFERENCE i Milano, Italien.

Estelle Naumburg
Lärarteam får pris för internationalisering

Estelle Naumburg och lärarlaget i pediatrik belönas med ett internationaliseringspris.

Nedstämd flicka i soffa
Alternativ behandling testas vid depression hos unga

En ny behandling utformad för tonåringar och unga vuxna med depression testas för första gången i Sverige.

backläkare
Från sjukhussal till skidbacke

Möt Josefin som under ett par veckor arbetar som backläkare i fjällvärlden

Närbild på hand som håller cigarett.
Lungcancer minskar inte i takt med minskad rökning

Trots minskad rökning, sjunker inte lungcancer lika mycket. Bland kvinnor har det ökat, visar studie.

Porträtt på Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.
Den akademiska friheten behöver främjas och värnas

Med anledning av debatten runt en inställd sommarkurs vill rektor klargöra hur viktig akademisk frihet är.