"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-15 Uppdaterad: 2020-06-12, 16:42

Program minskade 70-åringars risk för hjärtkärlsjukdom

NYHET Det går att minska risken för hjärtkärlsjukdom även på äldre dar. För 70-åringar som ingick i ett program med justerad behandling mot blodtryck och blodfetter samt råd om kost och motion, sjönk risken för hjärtkärlsjukdom till 20 procent under riksgenomsnittet. Det visar en ny långtidsstudie vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Det är mycket glädjande att vi nu för första gången tydligt kan visa att det faktiskt aldrig är för sent att sänka risken för hjärtkärlsjukdom Det kan både rädda liv och ge förbättrad livskvalitet under ålderdomen, säger Peter Nordström, professor vid Umeå universitet.

I studien har sammanlagt 5500 personer över 70 år följts i Umeå sedan 2012. Vid de första undersökningarna gick det att se att många hade flera förhöjda riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Deltagarna i studien fick vid en uppföljning individuella råd utifrån sin riskprofil. De fick medicinbehandling mot högt blodtryck och höga blodfetter justerade utifrån sina värden med hjälp av primärvården samt råd om kost och motion. Det byggdes även upp en webbplats runt projektet med råd för en hälsosam livsstil.

Projektet har nu utvärderats. Det visade sig att deltagarna i projektet nu har 20 procent lägre värden för riskfaktorer som är kopplade till risk för typiska hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp än en kontrollgrupp med jämförbara 70-åringar från övriga landet. Före studien låg Umeås äldre över riksgenomsnittet i riskfaktorer.

Även om man tittade på alla 70-åriga personer i Umeå kommun, oavsett om dom deltagit i projektet, gick det att se en påtaglig sänkning av risken för hjärtkärlsjukdom under perioden då projektet pågått.

– Detta resultat talar för att de effekter vi tycker oss se i projektet inte beror på att det var generellt friska personer som deltagit i projektet utan att det faktiskt är en effekt av de råd som givits. Det är också hoppingivande inför framtiden om metoden sprids till fler regioner, säger Anna Nordström, adjungerad professor vid Umeå universitet och studiens förstaförfattare.

Programmet Health Age Initiative, HAI, har finansierats av Vetenskapsrådet. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine.

Till programmet HAI:s webbplats

Om den vetenskapliga publiceringen

A multiple risk factor program is associated with decreased risk of cardiovascular disease in 70-year-olds: A cohort study from Sweden
Anna Nordstrom, Jonathan Bergman, Sabine Bjork, Bo Carlberg, Jonas Johansson, Andreas Hult, Peter Nordstrom
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003135

Kontakt

Peter Nordström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 87 53