"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Svedmark

Lektor vid enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Föreståndare för UPL från 1 juli 2016 till 1 september 2023.

 

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2023:3
Svedmark, Eva
Umeå universitet 2021
Svedmark, Eva; Larsson, Lars; Nilsson Sandin, Per; et al.
NU2020: Hållbart lärande : 214-214
Svedmark, Eva; Lundmark Weinz, Julia; Idberger, Karl
CHI´19 (Conference on Human Factors in Computing Systems) "Weaving the threads of CHI", Glasgow, Scotland, UK, May 4-9, 2019.
Croon Fors, Anna; Svedmark, Eva; Danielsson, Karin
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 103-115
Svedmark, Eva
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), 2019:1
Svedmark, Eva
The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics, Thousand Oaks: Sage Publications 2018 : 501-509
Granholm, Camilla; Svedmark, Eva
Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S), Boston, Massachusetts, August 30 - September 2, 2017
Croon Fors, Anna; Svedmark, Eva
Research reports in informatics, RR-1601
Svedmark, Eva
4s/EASST Conference Barcelona 2016: Science and technology by other means, August 31 - September 3, Barcelona, Spain, 2016
Svedmark, Eva
NGL 2015 - Next generation learning conference: Book of Abstract, Falun: 2015 : 55-55
Brinkfeldt, Niklas; Svedmark, Eva; Idberger, Karl; et al.
IR14, the 14th Annual Conference of the Association of Internet Researchers, Denver, USA, October 23-26, 2013
Svedmark, Eva
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet
Svedmark, Eva
IR13, Association of Internet Research, Salford, UK, October 18-21, 2012
Svedmark, Eva
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, (2) : 11-21
Ikonomidis Svedmark, Eva
IR12, Association of Internet Researchers conference: Internet Research 12.0 – Performance and Participation. Seattle, WA, USA, october 10-13, 2011
Svedmark, Eva
Se mig: Unga om sex och internet, Stockholm: Davidsons Tryckeri AB 2009 : 354-383
Ikonomidis Svedmark, Eva; Nyberg, Annakarin
EMTEL, London, UK
Svedmark, Eva
Crossroads in Cultural Studies
Croon Fors, Anna; Svedmark Ikonomidis, Eva

Inom mitt arbete fokuserar jag på den pedagogiska utvecklingen på både grund- och avancerad nivå. Jag har ett särskilt intresse för flera viktiga områden inom skärningspunkten högskolepedagogik och informatik: 

Pedagogiskt ledarskap: Jag intresserar mig för hur vi inom högre utbildning kan främja och utveckla ledarskap inom utbildningssektorn då ett gott ledarskap är av avgörande betydelse för att skapa en gynnsam lärandemiljö och hög utbildningskvalitet.

Lärandets materialitet: Jag utforskar och analyserar hur vi blir, är och formas tillsammans med olika material, modaliteter och resurser vilka i sin tur påverkar lärandeprocessen och studenters förståelse. 

Pedagogisk praktik av forskning: Jag är engagerad i att utveckla forskarens engagemang och pedagogiska kunnande i att synliggöra och kunskapa kring sina forskningsresultat. 

Forskningsetik: I min egen forskning har etikfrågor varit särskilt aktuella. Jag undervisar om forskningsetik för doktorander på främst samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Jag ser fram emot att fortsätta bidra till den pedagogiska utvecklingen och kunskapa om lärande inom högre utbildning.