Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Leptin kan förklara kopplingen mellan bukfetma och hjärt-kärlssjukdom

NYHET Höga halter av fettvävnadshormonet leptin i blodet minskar blodkärlens förmåga att vidga sig och påverkar även blodets levringsförmåga, vilket sammantaget ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Det visar Mauel Gonzalez i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 27 september.

Ett flertal olika befolkningsstudier har visat att överviktiga människor, särskilt de med bukfetma, i större utsträckning drabbas av kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. De bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda och betydelsen av fettvävnadshormonet leptin, som ökar proportionellt med stigande kroppsmasseindex, BMI, har visat motsägelsefulla resultat.

Manuel Gonzalez har visat i sin avhandling att höga nivåer av leptin i blodet är knutet till nedsatt förmåga för blodkärlen att vidga sig, vilket är ett tidigt tecken på åderförkalkning. Höga leptinnivåer påverkar även blodets levringsförmåga. Dessa faktorer är kännetecknande för så kallad endotelial dysfunktion och innebär en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

För att undersöka kopplingen närmare har Manuel Gonzalez även genomfört en experimentell studie där han gav leptin i form av injektioner in i blodbanan hos unga friska män. Funktionen i blodkärlens endotel undersöktes med en av världens mest exakta tekniker som kallas ”strain-gauge underarmspletysmografi”. Resultaten från studien bekräftade att leptintillförsel påverkar blodkärlens förmåga att vidga sig.

– Dessa fynd har stor betydelse för förståelsen av vilka faktorer som knyter kardiovaskulär sjukdom till fetma och kommer förhoppningsvis att stimulera till vidare studier inom detta spännande forskningsområde, säger Manuel Gonzalez.

Manuel Gonzalez är läkare och specialist i kardiologi vid Norrlands universitetssjukhus, samt doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han uppväxt i Madrid, Spanien, där han också tog sin läkarexamen. Manuel Gonzalez kan nås på:Telefon: 090-13 89 96, 076-7820912.
E-post: manuel.gonzalez@medicin.umu.se

Den 27 september försvarar Manuel Gonzalez, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med den svenska titeln: Betydelsen av fetma och det fettvävsassocierade hormonet leptin för endotelfunktion och kardovaskulär sjukdom. (Engelsk titel: The role of leptin in endothelial dysfunction and cardiovascular disease).Opponent: Jan Engvall, adj professor, institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.
Huvudhandledare: Stefan Söderberg.

Disputationen äger rum kl.13.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Sal E04.Avhandlingen är publicerad elektroniskt, se länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-79823

Redaktör: Mattias Grundström Mitz