"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-20

Licensavtal för att digitalisera äldre avhandlingar

NYHET Umeå universitetsbibliotek har skrivit avtal med den kollektiva förvaltnings-organisationen Bonus Copyright Access om att på licens digitalisera och publicera ett urval av universitetets äldre avhandlingar.

Licensavtalet innebär att biblioteket kan digitalisera och publicera många avhandlingar utan att behöva teckna separata avtal med varje enskild författare.

– Jag tycker det är mycket roligt att vi kan driva på utvecklingen med hjälp av licensen och särskilt då avhandlingarna gör oss till ett viktigt svenskt universitet. Ser vi på denna utgivning så är den dessutom mycket omfattande och det går tydligt att se att vi är ett sant bredduniversitet, säger Ulf Sandqvist, chef vid Arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek.

Sedan 2003 publiceras alla avhandlingar som försvaras vid universitetet i publiceringsdatabasen DiVA. Dessutom har biblioteket genomfört ett större projekt för att digitalisera äldre avhandlingar. Drygt tusen avhandlingar blev då digitala genom separata avtal med varje enskild författare. Arbetet var dock tidskrävande då det inte alltid är möjligt att hitta författarna eller eventuella arvingar. Därför är en licens en attraktiv väg för att kunna tillgängliggöra fler avhandlingar.

Teman relaterade till Norrland

– När vi gick igenom de avhandlingar som vi inte redan hade digitala så valde vi monografier och gärna även de som behandlade olika teman relaterade till Norrland. Vi tog också med några avhandlingar som vi tror är speciellt relevanta ur ett historiskt avseende för vårt universitet. Ett sådant exempel är János Petöfis monografi ”Beiträge zu einer ko-textuellen Texttheorie” som är den första avhandlingen som försvarades vid den Humanistiska fakulteten, säger Ulf Sandqvist.

Sirpa Salmi är tekniker vid Arkiv och specialsamlingar och är den som skannat materialet:

– De vetenskapliga arbetena var mycket intressanta att skanna. Förutom innehållet var det även anmärkningsvärt och intressant att studera hur papperskvaliteten har förändrats genom åren. Vissa av böckerna hade ganska tjocka sidor och några var så sköra att de nästan gick sönder i skannern. Jag fann även många intressanta ämnen som hamnade i min framtida läslista, berättar Sirpa Salmi.

För mer information om projektet eller avhandlingarna, kontakta gärna avdelningschef Ulf Sandqvist.

Hitta de digitaliserade avhandlingarna i Libris