"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-06

Linkedstudent - stärker relationen mellan studenter och arbetsliv

NYHET På Umeå universitets nya webbsida för arbetslivskontakter – linkedstudent.umu.se – kan regionens arbetsgivare söka studenter för alltifrån examensjobb till extraknäck. En som redan sett fördelarna med att anlita studenter är Nordmalings utvecklingschef Stina Lindholm.

Foto: Johan Gunséus

I Nordmaling händer det saker. Samtidigt – och på många olika plan. Husmarknaden växer stadigt år efter år. Med Botniabanan är Umeå och Örnsköldsvik numera bara tjugo minuter bort. Medborgarförslag med konstruktiva, spän­nande idéer strömmar in till politikerna. Visst – den klassiska landsbygdsproblematiken med låga födelsetal och en åldrande befolkning finns där. Men de positiva strömningarna överväger, menar kommunens utvecklingschef Stina Lind­ holm.

– Nordmaling är på gång. Det är oerhört positiva tongångar i kommunen, inte minst kring Botniabanans betydelse för Nordmalings framtid.

Mediebilden av Nordmaling analyserades

Stinas arbete som utvecklingschef handlar mycket om att lyssna in och fånga upp kom­muninvånarnas tankar och idéer kring mor­gondagens Nordmaling. En återkommande fråga, berättar Stina, har varit medierapporte­ ringen om Nordmaling som många upplevt som alltför negativ. Stina tyckte det var dags för en faktakoll. Är detta verkligen sant? Sagt och gjort. En student från programmet för medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå univer­sitet fick i uppdrag att skärskåda mediebilden av Nordmaling. Slutsatsen? Rapporteringen om Nordmaling skiljde sig inte nämnvärt från hur andra kommuner beskrevs i TV och tid­ningar.

– Det är en intressant fråga som jag aldrig skulle ha tid att titta på själv, men resultatet av studien är otroligt värdefullt att ha med sig man är ute och diskuterar framtidsfrågor med kom­ muninvånarna, säger Stina.

Linkedstudent, som är en helt ny kontakttjänst, är en vidareutveckling av examensjobb.nu – universitets tidigare sida för förmedling av examensarbeten och uppsatsuppdrag. På Lin­kedstudent ska regionens arbetsgivare, förutom sådana uppdrag, även kunna lägga in uppdrag som projektkurser/case, praktikplatser, jobb- erbjudanden, traineeplatser eller erbjudanden om att ta emot studenter på arbetsplatsbesök. Linkedstudent ger företag möjlighet att visa upp sig som intressanta arbetsgivare och stu­denterna får en bild av regionens arbetsmark­nad. Projektansvarig för Linkedstudent är Boel Elmroth, samordnare på Enheten för närings­liv och samhälle, ENS, vid Umeå universitet.

– Studenter behöver arbetslivskontakter genom hela utbildningen och universitetet vill stärka relationen mellan studenter och arbets­ liv. Här kan Linkedstudent bli en ny och spän­nande möjlighet för studenter att komma i kontakt med regionens näringsliv. För arbets­givare kan exempelvis ett examensarbete vara ett ypperligt tillfälle att få en uppgift löst inom ett område där man själv kanske saknar kompetens, förklarar Boel.

Stina Lindholm, som är utbildad kulturanaly­tiker vid Umeå universitet, har exempelvis an­vänt sig av en blivande statistiker för att få hjälp att utreda Nordmalings befolkningsutveckling.

– Studenten, med sin specialkompetens inom statistik, gjorde en fantastiskt grundlig och bra analys. Politikerna blev enormt imponerade när jag presenterade rapporten, minns Stina.

Tar inte arbetet med studenter mycket tid från dina ordinarie arbetsuppgifter?

– Nej, det tycker jag inte. Den tid det tar ger så otroligt mycket tillbaka. Det handlar mer om att strukturera upp sitt arbete och vara tydlig med vad det är man vill ha ut av de olika upp­dragen.

Rekrytera akademiker

Stina Lindholm ser samarbetet med universitet och ENS som en viktig pusselbit i kommunens utvecklingsarbete.

– Vi kommer att behöva rekrytera akademi­ker inom bland annat offentlig förvaltning framöver. Här är kontakten med universitet och studenterna otroligt viktig för att visa på Nordmaling som ett spännande alternativ.

Hon uppmanar personalansvariga på företag och i kommuner att se utanför den egna yrkesi­dentiteten när man anlitar studenter. Inte att som socionom endast begränsa sig till socionom­studenter när det är dags att ta in en praktikant.

– Utbytet över ämnesgränserna ger ofta oväntade idéer som man annars inte skulle ha tänkt på. Här är ENS till otrolig hjälp. Genom dem har jag fått upp ögonen för utbildningar och kompetenser som jag inte ens visste fanns!

Redaktör: Elin Axelsson