"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-21

LITUM-symposiet gick som en dans

NYHET Den 8–9 juni genomfördes LITUM-nätverkets vårliga symposium på campus, det femte i ordningen sedan det första år 2017.

Text: Erika Sturk

De 35 deltagarna var medlemmar i LITUM och inbjudna forskare från fyra olika lärosäten. Temat för symposiet var Scaffolding writing och nätverkets forskare fick möjligheter att diskutera sina forskningsprojekt, samt få nya tankar och influenser från varandra och de tillresta gästerna På symposiet presenterades och diskuterades såväl stöttning som skrivande.

– Att få möjlighet att under två dagar fördjupa sig i literacy forskning, såväl under symposiets presentationer och workshopar som vid kaffet och middag, är en enorm tillgång för vår miljö, säger Erika Sturk, som är samordnare inom LITUM.

Under symposiet utforskades skrivande i relation till dans, mulitmodalitet, lässvårigheter, flerspråkighet och AI. En workshop med Sofia Jusslin vid Åbo Akademi och Anna Lindqvist vid Umeå universitet utmanade såväl deltagarnas föreställning om skrivande som deras erfarenheter av workshopar på konferenser. Att förkroppsliga bokstäver och berättelser skapade fördjupade samtal om skrivande, skrivinlärning och förståelsen av literacybegreppet.

Tre av presentationerna under symposiet handlade om AI, chatGPT och skrivande. Jill Jeffery från Leidens universitet i Nederländerna inledde symposiet under rubriken Media literacy and truth decay: Exploring the implications of AI LLMs for the teaching of writing.

Från ett annat perspektiv kunde Erik Lindenius, lektor i kommunikations- och medievetenskap och projektledare för SKRIVUM, vända allas blickar mot frågor om att betrakta AI som möjlighet eller resurs med en historisk exposé över tidigare mediadiskursers teknologiska inträde i skolan.

Frågan om bedömning och chatGPT, som är den största frågan i mediedebatten, diskuterades av Gustaf Skar, professor vid Skrivecentret i Trondheim: Assessing writing proficiency in light of AI services: reconceptualising writing assesment.

– AI kommer utan tvekan att påverka skrivandet och teorier om skrivande kan hjälpa oss att förstå hur. Det viktiga är att se de nya språkmodellerna som resurser och att i utbildningssammanhang omvärdera skrivandet, säger professor Eva Lindgren.

– Idag används skrivande i stor utsträckning i korta texter och för examination, där korrekthet får stort utrymme. Skrivande är ju så mycket mer, till exempel är det ett utmärkt redskap för tänkande och för reflektion och för att skapa struktur och förståelse. Det kan vi jobba mer med!

Symposiets deltagare, såväl tillresta som anställda på Umu, summerade dagarna och diskuterade sin fördjupade syn på stöttning av skrivande som de fått med sig och vill fortsätta att utforska. Att flertalet är lärarutbildare visar på symposiets möjligheter att bidra till utveckling av lärarutbildningen.

Kontakt