"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-28

LONA-dagar vid Umeå universitet uppmärksammar vilda pollinatörer

NYHET Den 29-30 augusti lanserar Umeå universitet kommande spännande aktiviteter kring projektet Pollinerande insekter i Västerbotten. Studenter och forskare inom projektet ska också ägna dagarna åt att inventera pollinatörer ute i fält om vädret tillåter.

Text: Ingrid Söderbergh

– På grund av coronapandemin lanserar vi aktiviteterna digitalt i form av fyra korta presentationsfilmer och med några dokument som visar en del av våra inventeringsstudier av pollinatörer i Umeåregionen, säger projektledare Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

LONA står för Lokal naturvårdssatsning och förvaltas av Naturvårdsverket i samarbete med kommuner och länsstyrelser runt om i Sverige. Det är den hittills största nationella satsningen på olika typer av långsiktiga naturvårdsengagemang till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Sedan tre år tillbaka deltar forskare och studenter vid Umeå universitet i ett LONA-projekt med titeln ”Pollinerande insekter i Västerbotten” – ofta förkortat med slagorden ”Pollinera Norrland”. Projektet sker i samarbete med många organisationer och personer i Umeåregionen och utanför.

Syftet med detta projekt var från början att ta fram ett grundläggande kunskapsunderlag och att sedan sätta upp olika insektshotell runt om i Umeå.

– Men vi kom snabbt till insikt om att det inte räcker med att bara sätta upp insektshotell och att strö ut lite frön på måfå, säger Natuschka Lee. För en långsiktig optimal naturvårdsstrategi är det viktigt att först ta fram konkreta fakta om pollinatörers ekologi på våra breddgrader – inte bara i naturen utan även i stadsregioner såsom Umeå, som trots allt tillhör en av de snabbast växande städerna i Sverige. Hur har denna snabba utvidgning påverkat pollinatörerna och vad gör Umeå stad för att kompensera den snabba förändringen av ursprunglig miljö?

Därefter insåg projektmedlemmarna att kunskapsläget i dag är ganska magert, men samtidigt för omfattande för amatörer. Det finns visserligen en hel del faktaböcker och databaser, men ofta bara antingen för ett begränsat urval av pollinatörer och deras växtkrav eller med komplicerade omvägar för att hitta den praktiska information som behövs. Väldigt få personer i Sverige har tillräckliga kunskaper om hur man kan identifiera samtliga pollinatörer och deras växter. Till och med i dagens biologigrundutbildning saknas det en gedigen undervisning kring pollineringsekologi.

För att åtgärda dessa brister har projektgruppen vid Umeå universitet vidgat sina ambitioner och satsar på en handfull kunskapsuppbyggande projekt. Studenter, skolelever och andra intresserade har fått möjlighet att delta i de olika projekten:

1) Utvidga antalet inventeringsleder av pollinatörer och deras växter på olika platser i Umeå.

2) Skapa en gedigen databas, ”Pollinatörernas flora”, över samtliga pollinatörer och deras olika levnadsvillkor i Sverige och en stor del av Norden. I detta ingår också en norrländsk pollendatabas.  

3) Ordna kunskapsuppbyggande aktioner (föredrag, workshops, vandringsleder) för allmänheten kring pollinering.

4) Initiera forsknings- och undervisningsnätverket Arthropodum vid Umeå universitet och SLU.

5) Initiera nya forskningsprojekt kring temat pollineringsekologi som sträcker sig över ett spännande fält från växt- och insektsekologi, mikrobiologi och hälsofrågor, till landskapsekologi och klimatfrågor.

6) Initiera en fotoserie över pollinatörer i Norrland och starta samarbeten med konstnärer kring dessa teman.

I samband med ett annat projekt med Jordbruksverket har också en bigård upprättats på Umeå universitets campus – ”Campus bigården” och samarbeten sker med flera lokala biodlare och i ett EU-projekt med Nordens Ark som organisatör.

Projektet Pollinerande insekter i Västerbotten sker i nära samarbete med Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Akademiska Hus, SLU, Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå, ett urval skolor i Umeå, UmU holding AB, naturföreningar (Svensk Dagfjärilsövervakning, Pollinera Sverige, Naturskyddsföreningen Rädda Bina, Norrlands Entomologiska Förening), konstnärer (Bildmuseet och Konsthall Norra Kvarken) och sist men inte minst Umeå universitets eget samverkansprojekt med Umeå stad.

Mera information

Presentationsdokument

Presentationsfilm 1: Vem pollinerar våra landskapsväxter?

Presentationsfilm 2: Vilka växter pollineras av våra landskapsinsekter?

LONAs hemsida

Arthropodums hemsida

Campus bigårdens hemsida

Pressbilder

Tre pressbilder