"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-10

Louise Rönnqvist invald i Sveriges Psykologförbunds vetenskapliga råd

NYHET Vetenskapliga rådet är det rådgivande organet till Psykologförbundets ledning i frågor som rör psykologiämnets vetenskapliga utveckling samt dess praktiska tillämpning i psykologyrket. Louise Rönnqvist, professor vid Institutionen för psykologi, har nyligen valts in för en mandatperiod på tre år.

Sveriges Psykologförbunds vetenskapliga råd består av en ordförande samt vice ordförande och 14 vetenskapliga rådgivare som fungerar som experter inom sina respektive områden och som kan bistå förbundet med sin expertis i vetenskapliga frågor.

Varför tror du att du blev invald – vilka kriterier behöver man uppfylla?

Vetenskapliga rådets presidium beskriver detta vid nomineringsförfrågan med att ”din expertis skulle vara en välkommen förstärkning bland vetenskapliga rådgivarna”. Förutom min specifika ämneskompetens inom biologisk utvecklingspsykologi tror jag att min erfarenhet (både som mångårig medlem samt som ordförande) i Nationalkommittén för psykologi (som är en av de ämnesanknutna kommittéer som via Kungl. Vetenskapsakademien är anslutna till International Council for Science) även kan ha haft en viss betydelse.

Har du konkreta exempel på vad rådet arbetar med?

Rådet har företrädelsevis en kvalitetsfrämjande roll. En viktig uppgift som lyfts är att främja att vetenskaplig kunskap kommer praktiken till godo, men också att både praktik och forskning sker i överensstämmelse med ”god vetenskaplig sed”. En annan viktig uppgift är att följa hur forskningsmetodik behandlas inom psykologutbildningen vid landets lärosäten. Man framlyfter även vikten av att främja nytänkande och innovation samt att verka för att psykologisk kunskap av hög kvalitet sprids i samhället.

Vad tror du kommer bli det bästa med att vara med i rådet?

Om jag tillsammans med erfarna, kompetenta forskare, lärare och kliniskt verksamma inom psykologins olika delområden, kan bidra till att främja den vetenskapliga utvecklingen till gagn för svensk psykologi, så gör jag gärna detta med glädje. Jag ser uppdraget som mycket angeläget samt hedrande och ser framemot ett lärorikt och stimulerande engagemang.