Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-28

Lyckad invigning av Cedar

NYHET Presentationer av allt från aktuella forskningsprojekt till unika databaser – och en trädkramande vicerektor. Det var vad ett fyrtiotal personer som samlats i Norra Beteendevetarhuset fick uppleva när det den 20 maj var dags att inviga Umeå universitets senaste enhet, Cedar.

Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan, Dieter Müller, tillsammans med Gunnar Malmberg, Cedars biträdande föreståndare, vicerektor Marianne Sommarin och föreståndaren Elisabeth Engberg.

Cedar står för Centre for Demographic and Ageing Research och även om enheten i sig är ny så rymmer den fler än en vid Umeå universitet starkt rotad verksamhet.

– Dess ena underavdelning, Demografiska databasen, har exempelvis funnits med ända sedan 1973, förklarade föreståndaren Elisabeth Engberg under sitt välkomsttal.

I den andra underavdelningen, CEDAR Forskning, förenas tidigare Centrum för befolkningsstudier, historisk demografi med rötter från tidigt 80-tal och forskningsprogrammet ALC (Åldrande och livsvillkor) som snart har tio år på nacken.

Omflyttat flaggskepp

Marianne Sommarin
Vicerektor Marianne Sommarin inviger CEDAR.

Vicerektor Marianne Sommarin fanns dagen till ära på plats för att officiellt inviga Cedar. Dels genom att säga några väl valda ord, och dels genom att knyta ett stärkande band runt enhetens symboliskt införskaffade cederträd som ska planteras på campus.   

– Det är mycket glädjande att få inviga denna nya enhet. Tidigare har Demografiska databasen, ett av universitetets stora flaggskepp och en forskningsinfrastruktur som vi är stolta över, stått i centrum. Med CEDAR ska forskningen få en mer framträdande roll, sade Marianne Sommarin. 

Forskningen får större roll

Omkastningen, som innebär att kopplingen mellan forskning och infrastruktur stärks, känns enligt vicerektorn spännande.

– Trots allt blir en infrastruktur inte till mycket nytta utan att forskare faktiskt gör något av den och utövar forskning som kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Vid Cedar finns båda pusselbitarna, konstaterade hon.

Detta gav en tvärvetenskaplig mix av enhetens drygt 20 forskare prov på under dagen. Bland annat berättade historieprofessorn Lotta Vikström om DISLIFE, ett fem år långt projekt med fokus på olika funktionsnedsättningars betydelse förr och nu. Carl-Johan Boraxbekk, docent i neurovetenskap, avslöjade i sin tur hur fysisk träning tycks kunna fördröja hjärnans åldrande. 

Fokus på åldrande och internationalisering

Just åldrandeforskningen kommer att få en starkare position i och med etableringen av Cedar.

Gunnar Malmberg
Gunnar Malmberg presenterar den aktuella forskningen vid Cedar, som till stor del handlar om att tackla åldrandets utmaningar. 

– Den blir inte bara ett projekt via ALC, utan en långsiktig satsning. Och ett långsiktigt perspektiv är precis det som krävs för att kunna besvara de svåra, men högaktuella, frågorna kring vår åldrande befolkning, menade biträdande föreståndaren Gunnar Malmberg.

Med hjälp av världsunika databaser såsom Linnédatabasen, POPUM och POPLINK kan forskningen vid Cedar länka samman dåtid och nutid, och studera demografiska förändringar under mycket långa perioder.

Dessutom satsar enheten på att internationalisera forskningen ytterligare med hjälp av SHARE, den största jämförande studien om hälsa och åldrande i Europa.

Redo för nya utmaningar

Innan invigningen avrundades med avslappnat mingel underströk Marianne Sommarin att en ny organisation förstås alltid innebär utmaningar, men att universitetsledningen hyser stora förhoppningar om att denna tajta allians mellan infrastruktur och forskning ska bli bra.

– Ni är redo!, försäkrade hon alla från Cedars föreståndare till övriga medarbetare.

Text och bild: Lena Holmberg

Redaktör: Lena Holmberg