"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-04

Lyckad samverkan mellan forskarskolor

NYHET Vid ett gemensamt internat 19-20 februari möttes doktorander från Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Umeå universitet och doktorander i Forskarskolan praktiknära skolforskning (PROFS) vid Luleå tekniska universitet.

Text: Boel Elmroth

Problemlösning i grupp

Internatet inleddes med att doktoranderna presenterade aktuella utmaningar i sina respektive forskningsprojekt. Även om projekten är olika finns gemensamma frågor som metodval, urval och etikprövning och samtycke från barn som ingår i studierna.

En fråga som många doktorander brottas med är att definiera vad det vetenskapliga problemet i studien är. Men, som en av dem uttryckte det – det ska inte vara lätt att forska!

Deltagarna vid internatet var eniga om hur givande det är att få bolla frågor med andra och lära sig av varandras funderingar och lösningar. Att doktoranderna kom från två olika forskningsmiljöer gav också ett tillskott till samtalen.

Put your yes!-shoes on

Den andra dagen var uppgiften att öva på att nätverka och brainstorma forskningsidéer. Det är färdigheter som doktoranderna kommer att ha nytta av i framtiden och som är en del av hantverket att vara forskare.

Kirk Sullivan som är föreståndare för forskarskolan förklarade upplägget:

– Tänk att ni är på en konferens där ni inte känner någon och börjar prata med dem som står närmast i kön till kaffet. Ni hittar gemensamma skärningspunkter i er forskning och börjar spåna fram idéer för ett gemensamt forskningsprojekt. Ingen idé får förkastas när man brainstormar – put your yes!-shoes on.

En viktig del i övningen var att fundera i banor som hur studien skulle bidra till akademin, till samhället i stort och mer specifikt till utbildning och skolor. Uppgiften var inte helt enkel och slutresultatet presenterades i slutet av dagen i form av projektskisser som mycket väl skulle kunna bli kommande forskning efter disputationen.

Karriärinspiration

Under internatet medverkade även de två postdoktorer som finansieras inom ramen för Lärarhögskolans karriärprogram, Lotta Wedman och Andreas Mårdh.

De berättade om krokiga vägar och smarta strategier för att få en åtråvärd tjänst som postdoktor. Ett tips är att söka såddmedel. Även små medel kan användas för att köpa loss tid från undervisning för att skriva på en ansökan. Lotta och Andreas, som båda började sina tjänster vårterminen 2023, är ett viktigt tillskott för forskarskolan och kommer att medverka på fler sätt i FU:s verksamhet framöver.