"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-08

Lyckad satsning på utbildningsvetenskap

NYHET Satsningen på forskning och kompetens inom utbildningsvetenskap som genomfördes åren 2009-2016 har varit oerhört betydelsefull. Det konstaterade Lärarhögskolans rektor Maria Löfgren när hon redovisade resultaten för universitetsstyrelsen.

Foto: Mostphotos/Matej Kastelic

– Den här satsningen på utbildningsvetenskaplig forskning har varit väldigt viktig och den utveckling av verksamheten som vi har sett hade inte varit möjlig utan dessa insatser. Nu när vi ser resultatet kan vi konstatera att de positiva effekterna av satsningen kommer att synas i verksamheten under lång tid framöver, säger Maria Löfgren.

I november 2008 beslutade Universitetsstyrelsen om resurser till forskning och kompetensförsörjning inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Satsningen omfattade sammanlagt 150,6 miljoner kronor för tidsperioden 2009-2016.

Den bestod av en kompetenssatsning om 36 miljoner kronor där medlen fördelades till enskilda forskare i syfte att bidra till en vetenskaplig förstärkning av grundutbildningen, en forskningssatsning om 105,3 miljoner kronor där medlen fördelades till fyra starka forskningsområden, fyra utvecklingsområden samt till specialpedagogik där det fanns särskilda behov av kvalitetsförstärkningar, en omställningsresurs, samt avsättning till Lärarhögskolans forskningskommitté på 9,3 miljoner kronor.

I en utvärdering av insatsen konstaterar Maria Löfgren att den vetenskapliga kompetensen inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet har utvecklats i en positiv riktning. Satsningen har stimulerat utbildningsvetenskaplig publicering vid Umeå universitet till kvantitet och kvalitet. Antalet refereegranskade utbildningsvetenskapliga artiklar har fördubblats under perioden 2009-2017. Publicering i internationella tidskrifter på nivå 2 i norska listan har ökat från 2,3 procent i andel författarfraktioner till att närma sig Umeå universitets nivå på 20 procent.

Andelen externa medel från forskningsråd har ökat och Umeå universitet har även varit bland de fem lärosäten som har fått mest medel från Utbildningsvetenskapliga kommittén, UVK, de senaste fem åren.

Satsningen har bidragit till en större koncentration av internationella forskare inom utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och samtidigt stärkt internationellt nätverkande. Framför allt har de gästprofessor som ingick i professorspaketen bidragit till detta.

För några av satsningarna har rekryteringsproblem gjort att de positiva effekterna har fördröjts, men sammantaget ser man att antalet disputerade lärare, samt externa medel har ökat.

– Det är egentligen för tidigt att i dag visa exakt vad satsningen har resulterat i. Men det ökade antalet disputerade inom området har stärkt både forskning och grundutbildning, och samtidigt skapat en grund för att fler, på några års sikt, ska kunna meritera sig till docenter och professorer. Den ökade externa forskningsfinansieringen innebär dessutom att fler kan vara med och driva utvecklingen inom området framåt, säger Maria Löfgren.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz