"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-27

Målet med måltiden inte bara bli mätt

NYHET Ny avhandling från Umeå universitet om måltider och tjänsteresor.

Text: Marie Oskarsson

Varje år äts tiotals miljoner måltider av tjänsteresenärer. Fram till i dag har vi saknat kunskap om hur människor gör och tänker när de äter under tjänsteresan. Denna kunskapslucka råder nu måltidsvetaren Joachim Sundqvist bot på när han presenterar sin avhandling om tjänsteresor och måltider.

Vid en vardagsmåltid kan det främsta syftet vara att bli mätt. Men det är inte alltid det viktigaste på tjänsteresan.

– I en tjänsteresandekontext är bra måltider de måltider som uppfattas som lyckade. Den lyckade tjänsteresenärsmåltiden tycks kunna vara måltiden där de kunder eller gäster man har med sig till restaurangen är nöjda. Plats, mat och dryck spelar givetvis en roll, men det tycks på det stora hela som att det sociala är det viktigaste i sammanhang där tjänsteresenären äter med andra, säger Joachim Sundqvist.

Studien visar att det finns skillnader mellan män och kvinnors ätande under tjänsteresan.

– Fler kvinnor än män anger att de använder appar och hemsidor för att hitta någonstans att äta, berättar Joachim Sundqvist.

– Kvinnor tycker sig också vara mer prismedvetna. De anger i större utsträckning att de planerar sina måltider i förväg och att de köper med sig mat och äter ensamma på hotellrummet. Män rapporterar att de i större utsträckning än kvinnor aktivt söker efter sociala sammanhang de kan äta i.

När tjänsteresenärer reser ensamma så är det andra logiker som spelar roll. Aspekter som ekonomi, möjligheten att kunna äta bra eller riktig mat, eller att få möjligheten till avkoppling tycks vara mer kopplade till ensammåltider än till sociala måltider.

Joachim menar att ett mer anpassat utbud gagnar både leverantören och tjänsteresenären.

– Här krävs att företagen interagerar med sina kunder. Kunden är den enda som vet vad som är syftet med måltiden. Det tycks också finnas en stor grupp kvinnor som väljer att äta ensamma på hotellrummet, men vi vet inte varför de väljer att göra så. Här tror jag både besöksnäringen och forskare har någonting att arbeta vidare med, speciellt nu när hela branschen står för en omstart efter covid-19, avslutar Joachim Sundqvist.

Länk till pressbild

Länk till avhandling

För mer information kontakta gärna