"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-07

Många fördelar med sociala medier – också på jobbet

NYHET – Fördelarna med att finnas på sociala medier är många och jag tror att varje medarbetare kan avgöra hur det är lämpligt att använda dem på arbetstid, säger Elza Dunkels, forskare och lektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Att just Facebook har blivit så stort menar Elza Dunkels dels beror på att blogg, chatt, mejlmöjligheter och annat finns samlat i en nätgemenskap, och dels att vuxna nu anammat sociala medier på ett annat sätt än tidigare.

– Många har upptäckt vilket fantastiskt verktyg det kan vara för att definiera sig själv och för att bli synlig genom bilder, uttalanden och grupptillhörigheter, säger hon.

På sociala media möts också flera generationer.

– Det känns nytt och kanske hade det skett någon annanstans i samhället om inte sociala medier dykt upp, men nu har till exempel Facebook blivit en arena där tre generationer gillar att befinna sig samtidigt, påpekar Elza Dunkels.

Vänja oss vid större öppenhet

Hon ser visst risker med sociala media – som att enskilda personer viker ut sig mer än de kan hantera eller att grupper byter namn och visar sig vara något helt annat.

– Det är trist men vi kan inte skydda oss helt och hållet mot sådant och jag är övertygad om att vi lär oss hantera sådana problem.

Hon poängterar alla fördelar som hon själv upplever med sociala medier, som att möta kollegor över hela världen och utbyta tankar och idéer. Här finns kanske en rädsla för att hon och andra forskare skulle avslöja pågående forskning för konkurrenter.

– Vi får vänja oss vid en större öppenhet och vid att skillnaden mellan det privata och arbete för många av oss suddas ut i viss mån. Policydokument som talar om för anställda vad de får göra och inte får göra på sociala medier under arbetstid tror jag inte är rätt väg att gå. Jag tror att de flesta själva kan avgöra vad som är lämpligt. Däremot kan ett pågående samtal om hur vi kan och bör använda sociala medier på våra arbetsplatser vara bra.

Foto: Anette Olofsson

Redaktör: Anette Olofsson