"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-19

Många miljoner till forskning om äldres hälsa och livskvalitet

NYHET Den senaste tiden har det regnat bidrag över Umeå universitets forskning om åldrande och äldres livssituation. Totalt 16 miljoner i anslag har satsats på forskningsprojekt med professor Yngve Gustafson i spetsen.

Antalet äldre européer kommer att öka dramatiskt de kommande trettio åren, och allt fler kommer att bli riktigt gamla. Vid Umeå universitet finns en forskargrupp som fokuserar på ett hälsosamt åldrande och äldres välbefinnande. Forskargruppen leds av Yngve Gustafson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, tillsammans med Peter och Anna Nordström och Erik Rosendahl. Under de senaste veckorna har forskargruppen i hård konkurrens bland annat fått drygt 12 miljoner kronor i en särskild satsning från Vetenskapsrådet.
– Det är roliga besked och visar att äldres välmående har blivit mer uppmärksammat och prioriterat. De beviljade medlen bidrar till att vi bland annat kan fortsätta med nästa steg i den omfattande så kallade GERDA-studien.

Forskarna ska undersöka hur olika faktorer i ungdomen och medelåldern påverkar livslängden och risken för hjärt- och kärlsjukdom, depression, demens, cancer och benbrott i en senare del av livet. De ska också studera om sjukdomarna går att förebygga med skräddarsydda behandlingar, och testa om högintensiva träningsprogram på äldreboenden kan påverka äldres oberoende, livskvalitet, nedstämdhet och rörelseförmåga. Och forskningsområdet är synnerligen aktuellt.
– Allt fler äldre drabbas av demens och depressioner, och andelen ökar väldigt snabbt. I gruppen 85-åringar och äldre i Västerbotten har andelen som drabbas av demenssjukdom ökat med 40 procent och depressioner med 25 procent hittills under 2000-talet, säger Yngve Gustafson.

Undersöker äldres medicinering

En annan del av forskningen handlar om problemet med äldres medicinering, något som många fick upp ögonen för efter Yngve Gustafsons medverkan i TV-serien ”Sveriges bästa äldreboende”.
– Äldre bryter ner läkemedel på ett helt annat sätt än yngre, och det finns en mycket begränsad kunskap om vilka biverkningar som kan uppstå. Trots det får många äldre en mängd olika mediciner varje dag. I det här projektet ska vi därför undersöka skillnaderna mellan hur samma mediciner verkar för äldre och medelålders människor.

Förutom anslaget från Vetenskapsrådet har Yngve Gustafson, Peter Nordström och Hugo Lövheim, alla vid enheten för geriatrik/institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, också fått så kallade centrala ALF-medel från landstinget på 1,2 miljoner kronor vardera. Sammanlagt har forskargruppen fått cirka 16 miljoner kronor under den senaste månaden.

Databasen GERDA – GErontological Regional Database – ligger till grund för en stor del av forskningen, och består av insamlade uppgifter från 65–107-åringar boende i Österbotten, Finland och Västerbotten, Sverige. Informationen gör det möjligt att studera hur medicinska, sociala och socioekonomiska förutsättningar påverkar äldres möjligheter till ett gott liv.

Läs mer:

Databasen GERDAFörekomst av demens och depression ökar kraftigt med stigande ålderUmeåprofessor – expert i ny dokumentärserie om äldrevård

Kontakta gärna:

Yngve Gustafsonenheten för geriatrik/institutionen för samhällsmedicin och rehabiliteringUmeå universitetTel: 090-785 87 60
E-post: yngve.gustafson@germed.umu.se

Pressbild

Redaktör: Camilla Bergvall