"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-07

Många syskon drar ned livsinkomst

NYHET Att en stor barnaskara tär på hushållskassan är kanske inte så svårt att förstå. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Frida Skog att det även är negativt för inkomsten senare i livet att ha vuxit upp med många syskon. Däremot tycks det sakna betydelse om föräldrarna har skilt sig.

– Att ha ett syskon är gynnsamt för inkomsten som vuxen. Men flera syskon är däremot negativt, åtminstone om familjen är fattig, säger Frida Skog.

Frida Skog har studerat vilka inkomster personer som föddes 1973 fick 35-40 år senare samt hur inkomsten samspelar med uppväxtfamiljens sammansättning.

Generellt har uppväxtfamiljen inte så stor betydelse för inkomsten senare i livet, men några saker sticker ut.

I motsats till vad som tidigare antagits, har Frida Skog inte funnit att det skulle vara någon fördel för karriären att växa upp som ensambarn. Däremot tycks det vara en fördel för barn i fattiga familjer att ha ett syskon, i synnerhet för den som är äldst i en syskonskara om två. Men om syskonen blir fler är det istället en nackdel, inte bara för ekonomin under själva uppväxten utan även för hur mycket man senare tjänar som vuxen. Nackdelen av flera syskon blir dock mindre om åldersskillnaden mellan syskonen är liten.

– Det kan bero på att syskon som är nära varandra i ålder kan ge varandra mer stöd under skoltiden. Men det kan även handla om att mammorna har större möjligheter i yrkeslivet om föräldraledigheten inte blir alltför utspridd, säger Frida Skog.

För den som växer upp i en rik familj har mängden syskon däremot ingen betydelse alls för inkomsten i vuxenlivet.

Personer som växte upp med skilda föräldrar har inte fått någon sämre inkomst som vuxna jämfört med dem vars föräldrar fortsatte att vara gifta, om man justerar för övriga parametrar om uppväxtfamiljens storlek och ekonomi. Inte heller är det någon nackdel om föräldrarna bildar familj med en ny partner eller att ha halvsyskon. Däremot gäller samma sak här, att det är en tydlig nackdel att ha många syskon – alldeles oavsett om de är halv- eller helsyskon.

– Det går inte att komma ifrån att det finns ett samband mellan hur mycket resurser föräldrarna har för varje barn och hur väl barnen lyckas senare i livet, säger Frida Skog.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Frida SkogTel 090-786 53 05Mobil 073-999 09 99
E-post

Pressbild

Om disputationen

Frida Skog, Sociologiska institutionen Umeå universitet, försvarar fredag 9 december sin avhandling Effekterna av familjens sammansättning på vuxenlivets inkomst. Fakultetsopponent: Professor Robert Eriksson, Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms universitet. Kl. 10.15 - 12.00, Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet.

Redaktör: Ola Nilsson