"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-20

Mångmiljonstöd till cellterapi i Umeå

NYHET Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet spelar centrala roller när Vinnova och Vetenskapsrådet satsar 100 miljoner kronor på tre nya forskningscentrum. Målet är att Sverige ska bli världsledande på att utveckla avancerade biologiska läkemedel.

I centrumen ska flera av Sveriges största läkemedelsföretag arbeta tillsammans med mindre företag, universitet och högskolor och aktörer inom hälso- och sjukvården, inom forskning, utveckling och innovation.

Satsningen handlar för Umeås del helt om vävnadsinrättningen vid Norrlands universitetssjukhus, där man utvecklar stamceller för att bland annat läka skadade nerver. Centrumet som bildas, Centre for Advanced Medical Products, CAMP, omfattar 25 olika parter från hela landet.

Det ovanliga är Umeås centrala uppdrag att samordna arbetet. Ordförandeskapet i projektets styrelse går till Mikael Wiberg, FoU-direktör i Västerbottens läns landsting och professor vid Instititionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet.

– Projektet har stor politisk och strategisk betydelse och det är sällan som Västerbotten får en koordinerande roll. Vi har hela vägen haft starkt stöd från Anders Lönnberg som är nationell samordnare för utvecklingen av life science, säger Mikael Wiberg 

Innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med 48 miljoner kronor, men parterna som medverkar ska bidra med minst lika mycket.

Läkemedel och behandlingar med cell- och genterapi som grund är just nu ett mycket hett område. Satsningen är en del i regeringens strategiska program för att öka Sveriges konkurrenskraft. Det gäller att vara förberedd om man vill stå sig internationellt, menar Mikael Wiberg.

– Forskning kring stamceller är högt prioriterad och genom att i kontrollerad form utveckla den vill nationella aktörer tvätta bort de fläckar som Macchiariniskandalen ledde till, säger Mikael Wiberg.

Och målet är tydligt: att centrumet ska bli internationellt erkänt. Fokus ska vara tillväxt i industrin och i små och medelstora företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik och ett framstående innovations- och företagsklimat.

På längre sikt kan centrumet bidra till att dra till sig investeringar från den globala life science-industrin. Det kan handla om områden som läkemedel, biotech, medicinsk teknik och servicenäring.

De övriga två centrum som bildas är CellNova – Centre for development and production of next generation biological drugs, som får 40 miljoner kronor i stöd och NextBioForm – ett utvecklings- och formuleringscentrum för nästa generations biologiska läkemedel, som får 16 miljoner kronor i en första etapp.

Länk till pressmeddelande från Vinnova

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Wiberg, FoU-direktör, Västerbottens läns landsting, Instititionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitetTelefon: 070-576 0652
E-post: mikael.pj.wiberg@umu.se

Redaktör: Daniel Harju