"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-01

Människors okunskap kan få pensionssystemet att halta

NYHET Okunskap gör att pensionssystemet inte fungerar som förväntat. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

Text: Elin Andersson

Många kan nog känna igen sig i att reglerna i pensionssystemet känns krångliga och svåra att förstå.

– I en tidigare studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering angav två av tre tillfrågade svenskar att de saknade tillräcklig kunskap för att förstå hur deras egna val påverkade deras framtida pension. Över hälften av de tillfrågade i den studien misslyckades också att svara korrekt på ens hälften av de faktafrågor som ställdes om pensionen. I min forskning vill jag förstå mer om vilka konsekvenser denna okunskap får, berättar Johan Gustafsson, nationalekonom vid Handelshögskolan, Umeå universitet.

Påverkar system och enskilda individer

I en simuleringsstudie har Johan Gustafsson studerat hur människor med olika kunskap om pensionssystemet reagerar på olika reformer av samma system.

– I min studie, som är teoretisk, utgår jag ifrån att en viss andel individer saknar kunskap om hur deras pensionsinkomst räknas ut. Genom att göra vissa antaganden utifrån nationalekonomisk teori kan jag sedan räkna ut människors föredragna arbetsutbuds- och sparprofiler. I ett nästa steg kan jag sen undersöka vilka effekter olika pensionsreformer kan tänkas ha. Min studie fokuserar på hur reformerna påverkar pensionssystemets storlek, samt hur omfördelande från hög- till låginkomsttagare systemet är. Jag jämför olika scenarion där pensionsokunskap är mer eller mindre utbredd och kan därmed illustrera potentiella effekter på det samlade arbetsutbudet samt ekonomisk ojämlikhet.  

En stor okunskap om hur pensionssystemet kan göra att ekonomiska reformer inte får förväntad effekt.

– De ekonomiska mekanismer som är inbyggda i systemet riskerar att bli verkningslösa om människor inte förstår dem. Under 90-talet reformerades det svenska pensionssystemet med mål att öka korrelationen mellan pensionsinbetalningar och realiserad pensionsinkomst. Något förenklat:  ju mer och längre du jobbar, desto högre blir din pension. Om människor missar den kopplingen riskerar reformen att misslyckas med att öka arbetsmarknadsdeltagandet. 

Förutom att den stora okunskapen om pensionssystemet kan göra att systemet inte fungerar som tänkt, kan okunskapen också leda till negativa konsekvenser för enskilda arbetstagare.

– Vi kan se att personer underskattar vilken effekt fortsatt arbete ha på den framtida pensionen, och att de därmed pensionerar sig tidigare än vad de hade gjort om de varit medvetna om hur pensionssystemet fungerar. Det i sin tur kan leda till att enskilda arbetstagare får en lägre pension och därmed en lägre materiell levnadsstandard.

Om den vetenskapliga publikationen

Gustafsson J. Implications of Pension Illiteracy for Labor Supply and Redistribution. Umeå universitet; 2021. (Umeå economic studies). Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-185858

Kontaktinformation

Johan Gustafsson
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 10